Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Afstudeerscriptie Maatwerk voor de geleide vrijwilligers

Cathérine Bruggeman deed in het kader van haar Masteropleiding Pedagogiek aan Hogeschool Rotterdam een verkennend onderzoek naar de begeleidingsaanpak van de geleide vrijwilligers 'Maatwerk voor de geleide vrijwilligers'

Voor de professionals die werkzaam zijn bij organisatie X creëert de nieuwe verordening Tegenprestatie van de gemeente Rotterdam een groeiend aantal aanmeldingen van nieuwe cliënten. De cliënten zijn uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die zich aanmelden voor het verrichten van een verplichte tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk. In de literatuur worden zij geleide vrijwilligers genoemd. Sommige professionals hadden reeds vanuit het verleden ervaring met de begeleiding van deze doelgroep; voor anderen was het verkennen van een nieuwe taak en rol. Hierbij stellen zij zich geregeld de vraag: ‘Doen we het goede en hoe kunnen we het beter doen?’. In dit onderzoek zijn aan de hand van een literatuurstudie, een documentanalyse, de observaties van begeleidingsgesprekken en interviews met de professionals en geleide vrijwilligers de te onderkennen problemen in beeld gebracht en op basis daarvan bouwstenen voor maatwerk geformuleerd in de begeleiding van deze geleide vrijwilligers.

 

 

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact