Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

De bende van Ellende in Vlaardingen

30-06-17: Workshop samenwerking wijkteams en medische professionals

In het oude Stadhuis van Vlaardingen vond op 26 juni een uitwisseling plaats tussen ruim 30 professionals met verschillende achtergronden. Wijkteammedewerkers, beleidsmedewerkers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, een jeugdarts, medisch maatschappelijk werkers, mantelzorgmedewerkers, docent-onderzoekers, stagiaires, masterstudenten en drie ervaringsdeskundigen zijn actief met elkaar aan de slag gegaan met het onderwerp van de workshop: de samenwerking tussen wijkteams en medische professionals bij de ondersteuning van mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Van en met elkaar leren over de samenwerking tussen wijkteams en medische professionals stond centraal.  De deelnemers werden verdeeld en aan drie tafels schoven de ambassadeurs Eelco, Gert en Joost van Onzichtbaar Den Haag aan. De ambassadeurs lieten in hun rol als (ex-) cliënt de groep ervaren hoe je in het hier en nu moet/kunt reageren als je overvallen wordt door de “Bende van ellende". Boy van Zandbergen introduceerde en begeleidde de middag

Aan drie tafels vond vervolgens een keukentafelgesprek plaats, waarbij nut en noodzaak van samenwerken en het belang van het gebruik maken van elkaars expertise voor alle aanwezigen duidelijk werd. De problematiek die aan de keukentafel besproken werd was complex: gezondheidsproblemen, verslaving, financiële problematiek, geen dagbesteding; niet zelden heeft iemand die zich bij het wijkteam of bijvoorbeeld de huisarts meldt te maken met al deze zaken. De directe ervaring en het gesprek na afloop met de ervaringsdeskundigen had impact op de deelnemers. Ze werden zich bewust van de eigen en elkaars valkuilen, maar ook van elkaars expertise en de meerwaarde van een goede samenwerking in het belang van de cliënt.  Met behulp van reflectievragen en opdrachten werd verder gepraat en zijn uiteindelijk door alle groepen een aantal “gouden tips” geformuleerd voor een goede samenwerking tussen wijkteams en medische professionals.  Iedere deelnemer kan  hier zelf mee aan de slag. Volgend jaar willen we vanuit de werkplaats ook kijken hoe we de beste gouden tips zouden kunnen opvolgen in de deelnemende gemeenten. We zullen belangstellenden daarvan natuurlijk op de hoogte blijven houden. 

Gouden tips

Wijkteams en medische professionals kunnen hun samenwerking optimaliseren door: 

1. Contact en kennismaken

  • Elkaar persoonlijk  te (leren) kennen - bel, mail elkaar
  • Elkaar regelmatig te ontmoeten / overleggen – elkaar actief uit te nodigen, werkbezoeken en themabijeenkomsten te organiseren, presentaties te geven.

2. Duurzame samenwerking

  • Gezamenlijke casuïstiekoverleg, protocollen en samenwerkingsafspraken maken (met aandacht voor een breed draagvlak).
  • Informeer elkaar over veranderingen, koppel goed terug, zorg voor wederzijds commitment.

3. Out-of-the-box denken

  • Zowel bij het zoeken naar oplossingen als samenwerkingspartners (bv. zorgverzekeraars en ervaringsdeskundigen).
  • Gezamenlijke projecten, experimenten waarin cliënt/burger centraal staat en kruisbestuivingen kunnen plaatsvinden tussen zorg-welzijn-wonen
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact