Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Kritisch kijken naar het versterken van netwerken en eigen kracht

Naar aanleiding van het Wmo-onderzoek naar Eigen Kracht is een digitaal dossier gemaakt voor hbo-docenten bij sociale opleidingen. In het dossier handvatten om aankomend professionals (studenten) uit te nodigen te reflecteren op hun houding en handelen ten aanzien van de thema’s activering sociale netwerken, zelfregie en zelfredzaamheid van burgers. Het activeren van netwerken en eigen kracht vraagt immers niet zozeer het aanleren van nieuwe methoden, als meer een kanteling in het denken over zorg en een kritische houding ten opzichte van de Wmo-ideologie, beleid en praktijk.

Bekijk hier het dossier.

 

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact