Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Congresverslag FACT-congres 2017

17-06-17: Congresverslag FACT-congres 2017

De nieuwe GGZ

Op het congres, met ruim 800 deelnemers, stond de verbinding tussen informele- en formele steunsystemen centraal. Denk hierbij aan de samenwerking tussen het sociaal domein en de gespecialiseerde (geestelijke gezondheid)zorg. Plenair werd afgetrapt door bijzonder hoogleraar zorginnovaties Philippe Delespaul over de ontwikkelingen binnen de GGZ. Hij zegt dat in Nederland waarschijnlijk de beste GGZ van Europa/de Wereld geboden wordt en dat er een wens ligt om het psychisch lijden met een derde te verminderen. Hiervoor is een fundamenteel andere aanpak en opzet nodig, meent de hoogleraar. Delespaul spreekt van “reductie van symptomatologie door zingeving, het onderhouden van vriendschappen, het vinden van een baan en onderlinge verbondenheid”.  De hulpverlening kan het beste proberen om in één van die domeinen verandering te bewerkstelligen, meent Delespaul. De ontwikkeling die schets zie hij als "de Psychiatrie bevrijden van zijn eigen concepten”. Hierbij gaat hij onder andere in op evidence-based werken (onlangs kritisch tegen het licht gehouden door de Raad voor Volkshuisvesting en Samenleving). Interventie zoals ‘relaties leren aangaan’ zijn namelijk ook evidence-based - "een interventie die nu niet werkt, kan later wel werken", stelt Delespaul.

Formeel - informeel

De nieuwe GGZ die Delespaul voorziet, integratief werken genoemd, brengt ook met zich mee dat professionals en ‘niet-professionals’ elkaar weten te vinden. Samenwerken met betrokkenen zou vanzelfsprekend moeten worden wanneer men meer gedereguleerd moeten zijn. Met betrekking tot het slechten van de kloof tussen professionals en ‘niet-professionals’ is kleinschaligheid van belang, meent Delespaul. “Geen instituten die ver weg zijn van de mensen. Breng de hulp naar de plek waar het netwerk van de mensen is”. Als voorbeelden in Nederland waarbij individuen en hun netwerk sterker worden gemaakt worden JIM (Jouw Ingebrachte Mentor), EKC (Eigen Kracht Conferentie) en Resource Group Open Dialogues genoemd. 

Proeftuinen GGZ in de wijk

In een volgende lezing vertelt psychiater en bestuursvoorzitter Roxanne Verminnen over proeftuinen en het wijkgericht werken in de Utrechtse regio. In de vier proeftuinen wordt gewerkt met gebiedsgerichte GGZ-teams om te komen tot een integrale wijkgerichte aanpak voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Verminnen spreekt in haar verhaal over inclusie en de psychiatrisch cliënt als volwaarde burger. Ze tipt nieuwe ontwikkelingen in de zorg aan, zoals het concept 'positieve gezondheid' van Machteld Huber en de nieuwe GGZ van oa. Philippe Delaspaul (zie eerder). Haar advies is om binnen het sociaal domein te werken met informele netwerken, integraal te werken en "probeer dichter bij de burger veranderingen, van onderop,te bewerkstelligen”, zo stelt Verminnen.

Vervolgens spreekt Verminnen over een beweging naar de eigen omgeving. "Speel daar een rol in, maar neem het niet over van de betrokken(en)”, geeft ze aan. “Ga uit van gedifferentieerde teams met ervaringsdeskundigen, cliënten en familieleden op één locatie temidden van huisartsen en andere hulpverleners. Een plek waar patiënten altijd kunnen binnenlopen en creëer dialoogsessies met cliënten en professionals”. Hiervoor is een andere manier van denken bij professionals nodig. Professionals zouden naar een bescheidener rol moeten. "Ga een gesprek in met de cliënt en het door de cliënt gekozen systeem, zonder informatie vooraf". Voor de presentatie en voor meer praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen de GGZ en het sociaal domein is er de verkenning van het Trimbos Instituut.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact