Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

16-07-18: Transformeren en leren binnen sociaal domein Vlaardingen

16-07-18: Transformeren en leren binnen sociaal domein Vlaardingen

Sinds begin dit jaar werkt de werkplaats samen met innovatiebureau Six Fingers aan de transformatie van team JMO van de gemeente Vlaardingen. Deze unieke samenwerking is tot stand gekomen op verzoek van de gemeente. Gedurende dit project gaan gemeentelijke professionals leren door te ‘doen’, samen met de stad. Wij zorgen voor een leertraject voor de individuele gemeentelijke professionals en het team. Het doel is om het geleerde te waarborgen en te komen tot een daadwerkelijke transformatie.

Het project sluit aan op de lessons learned van het eerste jaar van de werkplaats. De doorontwikkeling van de wijkteams wordt belemmerd doordat ambtelijke en moeder-organisaties zelf te weinig getransformeerd zijn. Hoe komen we tot een ambtenaar als T-shaped professional die van onderop, domeinoverstijgend en integraal kan werken met bijbehorende kennis, houding en competenties?

Op expeditie
Innovatiebureau Six Fingers gaat voor echt vernieuwen en niet voor telkens een beetje verbeteren. De uitdaging geven ze vorm als een expeditie; een ontdekkingsreis naar vreemde verafgelegen gebieden. Zij gaan voor praktijkgericht ‘doen’ en gaandeweg leren wat wel en niet werkt. Methoden die zij gebruiken zijn gebruikersonderzoek, trendonderzoek, branchmarking en design thinking.

De expeditie van dit team van de gemeente Vlaardingen is begonnen met een busreis naar de regio Eindhoven om te leren van innovatie bij bedrijven in geheel andere sectoren. Vervolgens zijn door Six Fingers en de werkplaats een aantal interviews afgenomen binnen de gemeente en met vertegenwoordigers in de stad. Dat gaf richting aan de onderzoeksfase. Alle medewerkers van dit team van de gemeente voerden participatief actie-onderzoek uit in de stad. Waar zitten de pijnpunten en onmogelijkheden die inwoners en cliënten in het sociaal domein ervaren? Voor veel medewerkers van de gemeente was het confronterend om dit zelf te beleven zoals:

  • Inwoners worden vooral aangesproken op hun beperking en voelen zich niet gezien
  • Schrijnend om te ontdekken dat het sociale netwerk van sommige mensen ‘flinterdun’ is
  • Het eigen-kracht-netwerk van iemand met multi-problematiek is soms al ‘opgebrand’

Ook waren er positieve berichten over veerkracht en lol. De meeste medewerkers namen zich voor om vaker ‘naar buiten’ te gaan.


Meedoen met bewoners 

Painstormen en creatie
Tijdens een sessie hebben alle medewerkers gewerkt aan het bepalen van de belangrijkste ‘pains’ die voortkwamen uit het het onderzoek. Het is moeilijk voor hen om niet meteen in oplossingen te schieten. Er wordt gekozen voor thema’s waar innovatie kan leiden tot een grote impact: disconnectie, wantrouwen, ontoegankelijkheid, onbegrip en onpersoonlijk. Op basis van de grootste pijnen en oplossingsrichtingen volgden toen twee co-creatiesessies. Samen wordt vormgegeven aan het creëren van nieuwe werelden. In de tweede creatiesessie zijn er ook vertegenwoordigers uit de stad aangeschoven. De overgebleven thema’s zijn verbinding, regie en maatwerk. Vanuit die aanpak ontstaan de eerste contouren van innovatieve experimenten die op getransformeerde wijze gaan worden uitgevoerd en getest in Vlaardingen in de tweede helft van het jaar.

Er wordt veel gebruik gemaakt van inspirerende voorbeelden van innovatie, ook in andere sectoren. Een vorm die goed aanslaat bij de professionals uit Vlaardingen. Een voorbeeld is deze video van Block by Block, een samenwerking van de makers van de videogame Minecraft met UN-Habitat. Het geeft bewoners van arme gemeenschappen de kans om te participeren in het ontwerp en implementatie van de openbare ruimte in hun eigen omgeving. Het geeft de inwoners meer instrumenten om de dialoog aan te gaan met de overheid.

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact