Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Terugblik Geslaagde conferentie Wmo-werkplaatsen

14-10 Terugblik Geslaagde conferentie Wmo-werkplaatsen

De samenwerking tussen professionals en burgers stond centraal bij de bijeenkomst in Utrecht. De belangstelling was groot; er waren 250 bezoekers van vooral hogescholen, gemeenten en welzijnsorganisaties. Zij kregen een afwisselend programma met lezingen en een debat voorgeschoteld. Ook waren er twee ronden van tien workshops waarbij de dertien Wmo-werkplaatsen hun werk presenteerden.

Leggen van verbindingen
De positie en rol van sociale professionals is het thema van het debat dat onder leiding staat van Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en de site www.socialevraagstukken.nl. Hierover zijn recent twee belangwekkende rapporten van de Gezondheidsraad en de Verkenningscommissie hoger sociaal agogisch onderwijs verschenen. Doekle Terpstra, vertrekkend bestuursvoorzitter van Hogeschool InHolland, gelooft in de drie decentralisaties van het kabinet. ‘Ik ben zeer positief over de richting: dichter bij mensen en dichter bij het lokale bestuur. Het gaat om integraliteit. Daarvoor zijn professionals nodig die verbindingen kunnen leggen.’ Volgens Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Hanze Hogeschool en projectleider Wmo-werkplaats Noord, komt er meer aandacht voor de praktijk bij het onderwijs. ‘De bron van ervaringskennis wordt toegevoegd aan wat er nu al is.’

Agnes Wolbert, lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, spreekt over een echte cultuuromslag. ‘Het type werk wordt heel anders. Professionals staan straks voor de uitdaging om onder meer vrijwilligers en mantelzorgers gedurende een zeer lange periode te ondersteunen. De kernbegrippen zijn kennen en gekend worden.’ De verandering is een kwestie van lange adem, aldus Wolbert. ‘De cultuuromslag is niet over vijf jaar af.’ Zij waagt zich op verzoek van Ham aan een voorspelling van het aantal sociale professionals over vijftien jaar. ‘Ik denk dat er dan een kwart minder nodig zal zijn.’

Innovatie nodig
Lies Schilder, directeur van de beroepsvereniging NVMW, is een voorstander van de decentralisaties. Zij maakt wel een kanttekening. ‘Erg veel professionals zijn nu al zeer goed in het stimuleren van de eigen kracht van mensen. Dat is nog te weinig zichtbaar in officiële circuits. Voor een zelfbewuste beroepsgroep is vertrouwen nodig.’ In zijn reactie zegt Terpstra niet te twijfelen aan de professionaliteit van de professional, maar er moet wel worden geïnnoveerd. Hij roept op tot een assertieve houding. ‘Wees regisseur van het veranderingsproces!’  

Kitty de Laat, voorzitter Verdiwel en directeur-bestuurder Vivaan, vindt dat op het moment ten onrechte de focus ligt op de vorm van de sociale wijkteams. ‘Wanneer is er aandacht voor de transitie zelf?’ Zij vindt dat professionals hun meerwaarde moeten tonen. Schilder wijst hierbij op de inbreng van de Wmo-werkplaatsen. ‘Wij kunnen zo onze kunde en kennis etaleren.’

Vanuit en samen met de praktijk
Ook op andere momenten tijdens de conferentie wordt de waarde van de Wmo-werkplaatsen benadrukt. Volgens dagvoorzitter Paul Vlaar, senior adviseur Vakmanschap bij Movisie, zijn de werkplaatsen heel snel zeer populair aan het worden. Hij noemt in dit verband de samenwerking tussen professionals en de vele verschillende categorieën burgers. ‘Wij moeten scherp krijgen hoe we deze samenwerking het beste kunnen vormgeven.’

De Wmo-werkplaatsen werken vanuit de praktijk en samen met de praktijk, stelt Theo Roes, voorzitter van het Overleg Wmo-werkplaatsen. ‘Het gaat niet alleen om het bijscholen van professionals, maar het is ook belangrijk dat de onderwijsmodulen van de hogescholen sterk inzetten op de praktijk.’ De Gezondheidsraad is voor een landelijk dekkend systeem van regionale kenniscentra, vertelt Roes. ‘Mijn hoop is dat de Wmo-werkplaatsen daarvan de kern vormen.’

Duidelijke beroepsidentiteit
Wat zijn de consequenties van de ontwikkelingen in het sociaal domein voor het beroepsonderwijs? Dat onderwerp behandelt professor Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut en voorzitter van de Verkenningscommissie hoger sociaal agogisch onderwijs, in zijn presentatie. Hij vindt het belangrijk dat de sociaal werker een duidelijke beroepsidentiteit heeft. ‘Weet wat je bent, weet wat je te bieden hebt.’ Het hbo heeft volgens hem een meerwaarde ten opzichte van mbo en wetenschappelijk onderwijs. ‘Enerzijds grondige kennis op basis van de sociale wetenschappen, anderzijds de reflectieve houding van de eigen persoon tot de samenleving.’ Boutellier pleit voor een goede kennisnetwerkstructuur op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Martha van Biene, lector Lokale dienstverlening vanuit klantperspectief bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, houdt een presentatie over ‘het belang van anders’. Het huidige referentiekader voldoet niet meer, zegt zij. ‘De vraag van de burger moet bepalend zijn. Daarom is samen leren leren in het sociale wijkteam niet vrijblijvend.’ Pas op met het problematiseren van vragen, waarschuwt Van Biene. ‘Kijk heel open of iets in de omgeving kan worden opgepakt. Eerst arrangeren, dan indiceren.’ Van Biene wijst op de effectencalculator waarmee professionals kunnen voorkomen dat zij onnodig dingen doen. ‘Je kunt dit handige instrument vinden op de site van de Wmo-werkplaatsen. Het is een mooi voorbeeld van waar de Wmo-werkplaatsen allemaal mee bezig zijn.’

Er is ook een bulletin verschenen naar aanleiding van de conferentie, dat hier te downloaden is.

Bron: Nieuwsbrief Vereniginghogescholen.nl

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact