Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

13-02-2018: Op weg naar een inclusief Rotterdam

13-02-2018: Op weg naar een inclusief Rotterdam

De Brede Raad 010 heeft de samenwerking gezocht met de Werkplaats om te helpen bij het ophalen van waarachtige verhalen van Rotterdammers. We hebben deze samenwerking gekoppeld aan de vraag die de Brede Raad 010 ontving van de gemeente om in gesprek te gaan met Rotterdammers met een beperking om te horen wat volgens hun de prioriteiten zijn voor de Rotterdamse inclusie agenda.

De manier van samenwerken was gericht op experimenteren aan de hand van bestaande kennis. We hebben Laura Hoekstra vanuit OBI (de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam) gevraagd om haar kennis op het gebied van (narratieve) gespreksvoering in te brengen. Vanuit het onderwijs hebben we twee groepen derdejaars studenten van de Inholland-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) betrokken om enerzijds in de gesprekken aan te sluiten en anderzijds de meerwaarde van de samenwerking te onderzoeken.

De gesprekken zijn gevoerd in koppels, gevormd door Brederaadsleden en studenten samen. Ter ondersteuning van de gesprekken is door Laura Hoekstra van OBI, David ter Avest en Mirjam Karsten vanuit de Werkplaats een trainingsprogramma op maat georganiseerd. In twee bijeenkomsten is met elkaar gezocht naar hoe je een gesprek zo kan voeren dat ‘het waarachtige verhaal’ van de inwoner te horen is. Waardevrij luisteren en bewust zijn dat je je zelf meebrengt in het gesprek met je eigen aannames en oordelen blijken belangrijke voorwaarden. De vragensteller heeft immers altijd invloed en effect op het verhaal van de ander. Dat maakt dat je onderdeel wordt van een ‘waarachtig’ verhaal. Het resultaat van de gesprekken van de Brede Raad 010 met Rotterdammers is onlangs uitgewerkt in het Magazine ‘Op weg naar een onbeperkt Rotterdam’ en de daarbij horende verhalenbundel met ‘Ervaringen van mensen met een beperking’.

Het samenwerken met de Brede Raad 010 gaf de studenten de kans om kijkje te nemen in het dagelijkse leven van een Rotterdammer met een beperking en de werkwijze van de Brede Raad 010. De inbreng van de studenten maakte dat er kritisch en op een frisse manier werd gekeken naar het proces, het waarom en het hoe. De samenwerking is door beide partijen als leerzaam ervaren. Op basis van de training is een hand-out ontwikkeld, gericht op praktische tips voor het voeren van een open gesprek met bewoners in de stad.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact