Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

11-07-18: Het hart van de Werkplaats

11-07-18: Het hart van de Werkplaats

Sinds eind 2017 zijn de werkteams van de Werkplaats actief in de regio. De werkteams vormen het hart van de activiteiten van de Werkplaats. Inmiddels zijn vier werkteams actief die zich richten op uiteenlopende onderwerpen.

Eén werkteam onderzoekt werkzame elementen in casuïstiek voor preventie van intergenerationele problematiek. Het werkteam informeel-formeel heeft samen met betrokken bewoners een actiegerichte aanpak om politici in beweging te krijgen tegen armoede. Werkteam platform ontmoeting en innovatie houdt zich bezig met de opzet van verschillende platforms: een platform in Coolhaven, Rotterdam en een platform voor verbondenheid en veerkracht samen met de BAR-organisatie, gemeenten Schiedam en Vlaardingen. In juni hebben de werkteams het afgelopen half jaar geëvalueerd en is samen met de betrokken gemeenten de stand van zaken op gemaakt. Hoe staan de werkteams er voor? Zijn we tevreden? Is ons werk van betekenis? En wat zijn de plannen voor de toekomst? 

De werkteams delen en leren van elkaar. Nieuwe inzichten en nieuw perspectieven komen bijeen - de gemengde samenstelling helpt hierbij. We gaan leerprocessen aan die op individueel niveau betekenisvol en waardevol blijken te zijn voor de aangesloten leden. Kanttekening is dat het voor aangesloten professionals moeilijk blijft om nieuwe inspiratie en het geleerde te delen binnen de eigen gemeente, organisatie of team. De ambitie is om ook op team- en organisatieniveau betekenisvol en van waarde te zijn.

De eerste opbrengsten zijn gastlessen, literatuurverkenningen, een workshop genogrammen en voor presentaties over zingeving voor wijkteamleden en keukentafelgesprekken met politici en beleidsafdelingen. Desondanks wordt de behoefte voor meer tastbare en overdraagbare opbrengsten breed gedeeld.

Alle werkteams hebben aangegeven minimaal tot eind 2018 door te gaan. De urgentie voor duurzaam commitment voor hun werk wordt door alle werkteams onderschreven. Zij pleiten voor commitment en meer draagvlak binnen eigen organisaties.  De werkteams blijven actief en willen inzetten op een aanpak die gericht is op leren met een positieve bendering.

De eerste vervolgsstappen worden door ieder werkteam al gezet. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten vormen de organisatie drie kenniscafés in de maanden september, november en december. Open bijeenkomsten waar de werkteams zichzelf presenteren, opbrengsten delen en het debat aanjagen. Je bent van harte welkom!

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact