Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

09-02-2018: Cliëntperspectief centraal tijdens spiegelgesprek

09-02-2018: Cliëntperspectief centraal tijdens spiegelgesprek

Sinds een aantal maanden is er een pilot gestart met Wmo-consulenten van ROGplus in een aantal wijkteams van de MVS-gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Men wil komen tot één integrale toegang: dat inwoners op één punt terecht kunnen met al hun hulpvragen. Wat zijn de ervaringen van de eerste cliënten van deze pilot? Hoe maken we gebruik van het cliëntperspectief?

De Werkplaats heeft samen met haar partner Zorgbelang Zuid-Holland een zgn ‘spiegelgesprek’ georganiseerd. Deze vond plaats op 8 februari in het bewonersinitiatief De Buurtvrouw in Schiedam. Bij een spiegelgesprek zitten de cliënten in een halve kring en vertellen over hun ervaringen met in dit geval de Wmo-aanvraag in het wijkteam. De professionals zoals Wmo-consulenten, wijkteamcoördinatoren, beleidsmedewerkers gemeenten e.a. wonen het gesprek als toehoorder bij en zitten in een kring óm de cliënten heen. Zij krijgen slechts op het eind kans om verduidelijkende vragen te stellen. Tijdens een nagesprek van alleen de professionals wordt er lering getrokken uit het spiegelgesprek en worden verbeteracties geformuleerd.

De voordelen van een spiegelgesprek:

  • Professionals en anderen worden zich (opnieuw) bewust van het perspectief van de cliënt;
  • Face-to-face confrontatie met de beleving en mening van de cliënt heeft een groter effect op het gedrag van de professionals en beleidsmaker dan een indirecte terugkoppeling, zoals interviewverslagen, casuïstiekbespreking en enquêteresultaten;
  • Vlotte beschikbaarheid van feedback over wat goed gaat en wat beter kan.

Het spiegelgesprek van 8 februari werd door zowel de aanwezige cliënten als professionals als een waardevolle methode gezien. De meerderheid van de aanwezige professionals had bovendien nog nooit een spiegelgesprek meegemaakt. De professionals hebben unaniem aangegeven dat ze meer willen werken met deze methode.

De Werkplaats gaat samen met Zorgbelang Zuid-Holland werken aan meer kennis over en beschikbaarheid van de methode van spiegelgesprekken. We willen graag de ervaring hiermee in onze regio samenbrengen, delen en de methode doorontwikkelen. Wanneer u interesse hierin heeft laat het ons dan weten.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact