Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

06-10-2015: Stilstaan om vooruit te komen; casuïstiekbundel informele ondersteuning

Sociale professionals die moeten transformeren in tijden van transitie staan voor grote uitdagingen. Ze hebben de opdracht vorm te geven aan het samenspel van formele en informele zorg terwijl tegelijkertijd de hele sector om hen heen aan het veranderen is. Ze hebben dan ook behoefte aan houvast en vinden dat logischerwijs niet meer alleen in vaste standaarden en methodieken. De manier waarop de professional zijn cliënt benadert, hun onderlinge relatie en de situatie waarin ze zich bevinden worden steeds belangrijker. Dat betekent dat professionals steeds opnieuw aan de hand van de situatie die zich voordoet keuzes moeten maken in hoe te handelen.

Deze bundel met casuïstiek uit de praktijk van social work nodigt (toekomstige) professionals en docenten uit om in gezamenlijkheid te reflecteren op de verhalen. De bij de casussen aangeleverde dialoog- en verdiepingsvragen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Ze zijn zo geformuleerd dat ze iedereen uitnodigen om met een open blik de situatie te beschouwen en het directe oordeel uit te stellen. Door stil te staan bij wie welke rol in de gegeven situatie bekleedt of zou kunnen bekleden, leert de student tevens de verschillende rollen die (potentiële) actoren innemen in het vizier te krijgen en deze te verhelderen.

De casuïstiekbundel is ontstaan uit een samenwerking tussen de hogescholen Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Viaa, Windesheim, Zuyd en Fontys in het kader van de tweede tranche van de Wmo-werkplaatsen. In het voorjaar van 2016 verwachten we een bundel te publiceren waarin we de empirie theoretisch onderbouwen en voorzien van een reflectie op het beleid.

Klik op de cover van de bundel om deze te downloaden.

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact