Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Discussiebijeenkomst 'Verplicht Vrijwillig'

04-11 Discussiebijeenkomst 'Verplicht Vrijwillig'

Het beleid in Rotterdam is er de laatste jaren op gericht om in principe van iedereen een tegenprestatie te verlangen voor de uitkering. Van iedereen die een  uitkering krijgt wordt verwacht dat hij naar vermogen ‘iets terug doet’. Deze maatregel roept discussie op, en er is in de pers de laatste tijd ook steeds meer aandacht voor. Wat betekent dat voor mensen met een uitkering? Wat wordt wel of niet als verplichte tegenprestatie en maatschappelijk nuttig gezien? Welke handelingsvrijheid hebben activeringsconsulenten om te bepalen of bijvoorbeeld burenhulp een tegenprestatie is? Op grond waarvan bepalen zij dat? Hoe groot is de keuzevrijheid van degenen die een tegenprestatie moeten leveren? Wat zijn de ervaringen van de organisaties waar de vrijwilligers terecht komen?

In het kader van de WMO-werkplaats Rotterdam hebben Josien Hofs en Rob Arnoldus onderzoek gedaan naar de ervaringen met de verplichte tegenprestatie in Rotterdam  toe. Hierover zullen zij verslag doen. Daarna leidt Richard de Brabander het gesprek tussen verschillende betrokkenen: activeringsconsulenten, klanten, bemiddelaars en medewerkers van instellingen waar klanten hun tegenprestatie leveren. Ook andere betrokkenen van de gemeente Rotterdam en  van welzijnsinstellingen zijn van harte uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen. En uiteraard is iedereen met belangstelling voor dit thema van harte welkom

Dag en tijd:          dinsdag 4 november  van 15.00 – 17.00
Plaats:                  Wijkservicepunt , Huize Rubroek, Goudseplein 245, 3031 ZH Rotterdam
Opgeven bij:        Michelle Bax via michelle.bax@inholland.nl

Het aantal plaatsen is beperkt. Daarom is het raadzaam om vroegtijdig op te geven en bij verhinderen dit door te geven.

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact