Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Kenniscafé Arbeidsparticipatie in het sociale domein

03-06-17: Kenniscafé  - Thema Arbeidsparticipatie in het sociale domein

Voor kwetsbare burgers komen sociale problemen zelden alleen. Werkloosheid, schulden, gezinsproblemen, gezondheid en sociaal isolement kunnen een kluwen vormen waarin oorzaak en gevolg niet goed te onderscheiden zijn. Eén van de motieven voor de decentralisatie van sociaal beleid was om voor deze groepen integrale, op de lokale maat toegesneden dienstverlening te gaan organiseren die de hokjes van ‘Participatiewet’, ‘WMO’ en ‘Jeugdwet’ zou gaan overstijgen.

In dit kenniscafé lichtte Paul van der Aa de actuele discussie rondom dit vraagstuk toe met sociaal professionals die werkzaam zijn bij o.a. Pameijer, Middin, MEE, Zorgbelang Zuid-Holland, gemeenten en docenten van socialwork-opleidingen van de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland. Die middag bespraken zij met elkaar welke regionale goede voorbeelden er zijn, waar vanuit een brede visie op arbeid en welzijn aan activering en hulpverlening gewerkt wordt. Ook was er aandacht voor waar zij als professionals tegenaan lopen bij arbeidsparticipatie van hun cliënt en wat wel werkt in hun aanpak en veelbelovende voorbeelden. Kenniscafégasten voelden zich gesterkt en bevestigd in hun kennis en ervaringen door de bevindingen van de lector. Zij vinden het ook belangrijk dat samen met een netwerk de zoektocht naar een duurzame vorm van arbeid wordt aangegaan en hier steeds vanuit het perspectief van de cliënt gekeken wordt als het gaat om samenwerking. Bekijk de presentatie van Paul van der Aa.

David Boone, cliëntondersteuner van MEE en Karin van Schalm en René Koolen, leerwerkcoaches bij Pameijer, delen hun praktijk. Bij de één wordt zichtbaar dat vanuit een brede visie op arbeid en welzijn aandacht is voor activering en integrale trajectbemiddeling. Bij de ander blijkt dat doel- en taakgericht samenwerken binnen Pameijer effectief en succesvol kan zijn voor de ondersteuning van een cliënt.

 

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact