Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuwsberichten

Vorige12345678910Volgende
 

Inhoudelijke verantwoording van de Werkplaats

 Inhoudelijke verantwoording van de Werkplaats De Werkplaats staat aan het begin van een nieuwe periode: 2020 t/m 2022. De komende jaren bouwen we voort op de opgebouwde kennis en Kunde van de afgelopen jaren.
 

Online magazine Verbondenheid en Veerkracht

Online magazine Verbondenheid en Veerkracht In dit online magazine deelt het Werkteam Verbondenheid en Veerkracht haar werkwijze en leeropbrengsten om anderen te inspireren en bewust te maken dat we allemaal voor verbondenheid kunnen zorgen.
 

De Kenniscafés van de Werkplaats

De Kenniscafés van de Werkplaats In dit magazine staan de tien kenniscafés centraal die in de periode najaar 2018 tot en met najaar 2019 zijn gehouden. Naast een inhoudelijke introductie op het thema volgt een verslag van de bijeenkomst en reacties hierop van deelnemers.
 

Nieuwe werkteams in 2020

Nieuwe werkteams in 2020 De Werkplaats gaat een nieuwe periode in. In 2019 zijn door directe Werkplaats-partners de contouren geschetst voor een nieuw programma en de thema's geformuleerd voor 2020-2022. Momenteel zijn drie werkteams in oprichting om het programma uit te voeren. Zij gaan de komende jaren met de drie thema’s aan de slag in de regio.
 

Leren met je hart, hoofd en handen

Leren met je hart, hoofd en handen Op 11 december 2019 organiseerde de Werkplaats de workshop ‘Van en met elkaar leren’ voor trainers van het opleidingsbureau MEEK2. Aanleiding van deze uitwisseling is de intentie tot samenwerking tussen het Expertisecentrum Sociaal Werk (van Vivenz en MEE+) en de Werkplaats.
 

'Geloof in je cliënt'

'Geloof in je cliënt' Waar je wieg staat bepaalt voor velen (deels) hoe je opgroeit en hoe je je ontwikkelt. En niet eens geografisch bezien. In eenzelfde wijk of straat opgroeien betekent echt niet voor iedereen gelijke kansen. Pech en geluk liggen bij elkaar om de hoek, bewijzen de voorbeelden van Anna en Angela uit Overschie. Problemen ontstaan vaak vanuit intergenerationele overdracht. Hoe kunnen sociaal professionals deze intergenerationele problemen nog beter signaleren? In het laatste kenniscafé van 2019 nodigde docentonderzoeker Erfan Pourmohammadi de aanwezigen uit om interactief interventies uit te wisselen. Doel was om met opgedane kennis en ervaring tot een ‘signaleringssysteem’ voor intergenerationele overdracht te komen.
 

‘Ik kwam niet meer aan hulpverlening toe’

‘Ik kwam niet meer aan hulpverlening toe’ Waardengedreven werken in een bureaucratische omgeving was op 9 december het thema van een inspiratiebijeenkomst van de Werkplaats. Vraagstelling hierbij was hoe (zorg)organisaties ruimte kunnen blijven creëren voor hun cliënten en eigen medewerkers binnen alle nieuwe kaders van de decentralisatie. Ter inspiratie volgde het regionale en geslaagde voorbeeld van Krachtwerk010. Een samenvoeging van uitgangspunten uit de methodiek Krachtwerk met de kaders van Rotterdam.
 

'Beleidsambtenaren zouden vaker in contact moeten komen met de mensen om wie het gaat'

'Beleidsambtenaren zouden vaker in contact moeten komen met de mensen om wie het gaat' In het kenniscafé kunnen bewoners, vrijwilligers en professionals van gedachten wisselen en werken aan acute bewonersvraagstukken
 

Sociaal werk heeft hbo’ers en mbo’ers nodig

Sociaal werk heeft hbo’ers en mbo’ers nodig Nieuw artikel op Sociale Vraagstukken
 

'Kritisch blijven leren en opvattingen ter discussie stellen'

'Kritisch blijven leren en opvattingen ter discussie stellen' Hoe kunnen we van elkaar leren? In een organisatie stuiten professionals en teams vaak op onderlinge verschillen. Enerzijds leveren de verschillen nieuwe inzichten op, anderzijds maken deze verschillen het uitdagender om van en met elkaar te kunnen leren. Leren van verschillen was op 31 oktober jl. dan ook het thema van het tweede kenniscafé van dit najaar. Alissa van Zijl (onderzoeker, Erasmus Universiteit), Wilma Jansen (onderzoeker, gemeente Rotterdam en coördinator academische werkplaats ST-RAW) en Elizabeth van Twist (docentonderzoeker Werkplaats Sociaal Domein ZHZ) presenteerden hierbij de resultaten van hun onderzoeken. Ongeveer 25 professionals vanuit verschillende disciplines deelden hun kennis en ervaring.
 

‘Hiërarchie weglaten om mensen dichter bij elkaar te brengen’

‘Hiërarchie weglaten om mensen dichter bij elkaar te brengen’ “Om verbeteringen aan te brengen in een wijk heb je bewoners nodig. Wil je bepaalde thema’s aanpakken, dan moet je weten wat er leeft. Eerst delen, dan duiden en vervolgens doen."
 

De politiserende kracht van de sociaal professional

De politiserende kracht van de sociaal professional Wat is de rol van sociaal professionals als het gaat om het agenderen van sociale kwesties? Guido Walraven verzorgt tijdens het symposium ‘De waarde van werken in het sociaal domein’ op 25 november 2019 samen met anderen een sessie over de politiserende kracht van sociaal professionals. Walraven is lector Dynamiek van de Stad bij hogeschool Inholland en een van de coördinatoren van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.
 

Balanceren tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid

Balanceren tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid Sinds 2018 verkent de Werkplaats de samenwerking tussen mbo-hbo in het sociaal werk, waaronder de samenwerking binnen wijkteams. Ten opzichte van de hbo professional, lijkt nog onvoldoende zicht te zijn op mbo professionaliteit. Op zoek naar de toegevoegde waarde van de mbo sociaal werker is praktijkgericht onderzoek verricht in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
 

Magazine 'De Kenniscafés van de Werkplaats' is uit!

Magazine 'De Kenniscafés van de Werkplaats' is uit! In dit magazine worden vijf kenniscafés van de Werkplaats uitgebreid belicht en komen bezoekers aan het woord.
 

Verbindend werken in RoTTerdamse wijken

Verbindend werken in RoTTerdamse wijken Jorinde Verheijke (wijkteam Het Lage Land) schreef voor de Werkplaats een column over een nieuwe RoTTerdamse aanpak voor de sociale wijkteams
Vorige12345678910Volgende
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact