Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuwsberichten

Vorige123456789Volgende
 

'Geloof in je cliënt'

'Geloof in je cliënt' Waar je wieg staat bepaalt voor velen (deels) hoe je opgroeit en hoe je je ontwikkelt. En niet eens geografisch bezien. In eenzelfde wijk of straat opgroeien betekent echt niet voor iedereen gelijke kansen. Pech en geluk liggen bij elkaar om de hoek, bewijzen de voorbeelden van Anna en Angela uit Overschie. Problemen ontstaan vaak vanuit intergenerationele overdracht. Hoe kunnen sociaal professionals deze intergenerationele problemen nog beter signaleren? In het laatste kenniscafé van 2019 nodigde docentonderzoeker Erfan Pourmohammadi de aanwezigen uit om interactief interventies uit te wisselen. Doel was om met opgedane kennis en ervaring tot een ‘signaleringssysteem’ voor intergenerationele overdracht te komen.
 

‘Ik kwam niet meer aan hulpverlening toe’

‘Ik kwam niet meer aan hulpverlening toe’ Waardengedreven werken in een bureaucratische omgeving was op 9 december het thema van een inspiratiebijeenkomst van de Werkplaats. Vraagstelling hierbij was hoe (zorg)organisaties ruimte kunnen blijven creëren voor hun cliënten en eigen medewerkers binnen alle nieuwe kaders van de decentralisatie. Ter inspiratie volgde het regionale en geslaagde voorbeeld van Krachtwerk010. Een samenvoeging van uitgangspunten uit de methodiek Krachtwerk met de kaders van Rotterdam.
 

'Beleidsambtenaren zouden vaker in contact moeten komen met de mensen om wie het gaat'

'Beleidsambtenaren zouden vaker in contact moeten komen met de mensen om wie het gaat' In het kenniscafé kunnen bewoners, vrijwilligers en professionals van gedachten wisselen en werken aan acute bewonersvraagstukken
 

Sociaal werk heeft hbo’ers en mbo’ers nodig

Sociaal werk heeft hbo’ers en mbo’ers nodig Nieuw artikel op Sociale Vraagstukken
 

'Kritisch blijven leren en opvattingen ter discussie stellen'

'Kritisch blijven leren en opvattingen ter discussie stellen' Hoe kunnen we van elkaar leren? In een organisatie stuiten professionals en teams vaak op onderlinge verschillen. Enerzijds leveren de verschillen nieuwe inzichten op, anderzijds maken deze verschillen het uitdagender om van en met elkaar te kunnen leren. Leren van verschillen was op 31 oktober jl. dan ook het thema van het tweede kenniscafé van dit najaar. Alissa van Zijl (onderzoeker, Erasmus Universiteit), Wilma Jansen (onderzoeker, gemeente Rotterdam en coördinator academische werkplaats ST-RAW) en Elizabeth van Twist (docentonderzoeker Werkplaats Sociaal Domein ZHZ) presenteerden hierbij de resultaten van hun onderzoeken. Ongeveer 25 professionals vanuit verschillende disciplines deelden hun kennis en ervaring.
 

‘Hiërarchie weglaten om mensen dichter bij elkaar te brengen’

‘Hiërarchie weglaten om mensen dichter bij elkaar te brengen’ “Om verbeteringen aan te brengen in een wijk heb je bewoners nodig. Wil je bepaalde thema’s aanpakken, dan moet je weten wat er leeft. Eerst delen, dan duiden en vervolgens doen."
 

De politiserende kracht van de sociaal professional

De politiserende kracht van de sociaal professional Wat is de rol van sociaal professionals als het gaat om het agenderen van sociale kwesties? Guido Walraven verzorgt tijdens het symposium ‘De waarde van werken in het sociaal domein’ op 25 november 2019 samen met anderen een sessie over de politiserende kracht van sociaal professionals. Walraven is lector Dynamiek van de Stad bij hogeschool Inholland en een van de coördinatoren van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.
 

Balanceren tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid

Balanceren tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid Sinds 2018 verkent de Werkplaats de samenwerking tussen mbo-hbo in het sociaal werk, waaronder de samenwerking binnen wijkteams. Ten opzichte van de hbo professional, lijkt nog onvoldoende zicht te zijn op mbo professionaliteit. Op zoek naar de toegevoegde waarde van de mbo sociaal werker is praktijkgericht onderzoek verricht in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
 

Magazine 'De Kenniscafés van de Werkplaats' is uit!

Magazine 'De Kenniscafés van de Werkplaats' is uit! In dit magazine worden vijf kenniscafés van de Werkplaats uitgebreid belicht en komen bezoekers aan het woord.
 

Verbindend werken in RoTTerdamse wijken

Verbindend werken in RoTTerdamse wijken Jorinde Verheijke (wijkteam Het Lage Land) schreef voor de Werkplaats een column over een nieuwe RoTTerdamse aanpak voor de sociale wijkteams
 

Meer aandacht en waardering voor de mbo'er in het sociaal domein

Meer aandacht en waardering voor de mbo'er in het sociaal domein Op dinsdag 2 juli organiseerde de Werkplaats het tweede kenniscafé over de relatie mbo-hbo in het sociaal domein. Met bijdragen van Vivenz en Spoor22 werd het regionele gesprek voortgezet in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.
 

DELEN, DUIDEN en DOEN in Coolhaveneiland

Succesvolle derde bijeenkomst in Coolhaveneiland
 

Onderzoeksresultaten SJD-studenten zorgen voor interactief kenniscafé

Onderzoeksresultaten SJD-studenten zorgen voor interactief kenniscafé Op donderdag 23 mei organiseerde de Werkplaats samen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van Inholland een kenniscafé rondom het thema huisuitzettingen. Centraal staan in dit kenniscafé de bevindingen van de afstudeeronderzoeken van studenten Danique Krijgsman en Nassira Ittahiri.
 

De netwerkende professional

De netwerkende professional Josien Hofs (BPSW) schreef voor de Werkplaats een column over de netwerkende professional
 

Inspiratie voor 2020-2022

Inspiratie voor 2020-2022 De eerste contouren voor het programma voor 2020-2022 zijn in een inspiratiebijeenkomst van nieuwe en concrete input voorzien.
Vorige123456789Volgende
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact