Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Blog 14: Wat levert het leren in werkteams op

Blog 14: Wat levert het leren in werkteams op

In het werkteam werken we samen aan een experiment en willen we zichtbaar maken wat we als individu én als (werk)team leren. Daarbij hoop ik dat we expliciet aandacht kunnen besteden aan het delen en overbrengen van deze kennis aan de organisaties van de werkteamleden. Ervaringen en kennis delen van(uit) verschillende kennisbronnen zorgt er immers voor dat er professioneel geleerd wordt. Die kennisbronnen van sociaal professionals, beleidsprofessionals, literatuur, onderwijs, onderzoek én ervaringsdeskundigheid zijn in ons werkteam allemaal beschikbaar. Om het leren in het werkteam zichtbaar te maken, hebben we afgesproken hier bewust(er) bij stil te gaan staan.

Samen nieuwe kennis ontwikkelen

Een mooi klein voorbeeld van ontwikkeling van nieuwe kennis is het gesprek over de inzet van ervaringsdeskundigheid in het werkteam. Een aantal professionals die werken met statushouders, ervaringsdeskundigen en studenten bespreken met elkaar wat eenieder verstaat onder ervaringsdeskundigheid. Er blijkt een definitie gehanteerd te worden binnen de Drechtsteden, waarbij een ervaringsdeskundige de training ‘Werken met je eigen ervaring’ heeft afgerond. Diegene kan dan eigen ervaring ontstijgen -heeft stappen in eigen herstelproces gemaakt-, heeft zich verdiept in psycho-educatie en weet hoe anderen hun ervaring hebben ontstegen. De vraag ontstond of we deze definitie ook in ons experiment als uitgangspunt moeten nemen. Wat is er nodig voor iemand met ervaring om mee te doen aan ons experiment? Binnen deze context werden de competenties van een ervaringsdeskundige verder ingevuld. Verder gaf een ervaringsdeskundige zelf aan dat ze vertrouwt op de inschatting van de begeleidende of betrokken professional. Hij of zij kan inschatten welke ervaring of ervaringsdeskundigheid in deze context vereist is.

Hierdoor leren we collectief afwegingen te maken wat ‘het goede doen’ is in deze situatie. Vanuit verschillende perspectieven worden voor- en nadelen uitgesproken en de meerstemmigheid leidt tot een bredere kijk op ervaringsdeskundigheid. Maar ook op wat er allemaal bij komt kijken om deze kennisbron waardevol te kunnen benutten, serieus te nemen en oprecht te waarderen.

Samen afwegingen maken en het geleerde delen

Als collectief ontdekken we ook dat we een signaal kunnen afgeven over de waardering én de waarde van ervaringsdeskundigen. Hier en nu zijn we ons bewust van wat we denken en doen én waarom en dat brengt ons samen verder dan we alleen zouden komen. We leren hier dat we elkaar niet alleen nodig hebben om verder te komen, maar dat het gesprek voeren met elkaar nodig is om de juiste afwegingen te maken en tot collectief leren te komen. Iets wat we vaker kunnen benutten nu we dat weten en kunnen delen met anderen.

Meer lezen over het belang van leren en dit onderdeel maken van het werken? Lees dan Leren institutionaliseren.

Elizabeth van Twist neemt deel aan twee werkteams van de Werkplaats en faciliteert het leerproces. Ze probeert (collectief) leren en het zichtbaar en overdraagbaar maken van het geleerde onderdeel te maken van de werkwijze in werkteams om ook bij te dragen aan transfer van leren naar organisaties.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact