Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Blog 7: Werkgroeplid Colette stelt zich voor

Blog 7: Werkgroeplid Colette stelt zich voor

"Ik ben senior beleidsmedewerker bij Minters, een welzijnsorganisatie in Vlaardingen. Naast  ondersteuning vanuit onze afdelingen Mantelzorg, Sociaal Raadslieden, Participatie en de Gezinsspecialisten is Minters ook de thuisbasis van de Wijkteams Vlaardingen. Met de komst van de wijkteams is onze organisatie in formaat verdubbeld, er is dus veel gebeurd de afgelopen jaren. Minters vormt met de gemeente Vlaardingen een ‘strategisch partnerschap’: een nauwe samenwerking waarin de gemeente vooral gaat over wat er gebeuren moet, en Minters over hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Op praktijk is de grens tussen wat en hoe natuurlijk heel wat meer diffuus dan op papier.

Binnen de werkplaats sociaal domein ben ik lid van de programmaraad, en van de werkgroep “doorontwikkeling wijkteams”. Het is ontzettend leerzaam om met elkaar onze ervaringen te delen rondom de start en vormgeving van de wijkteams. Ik merk dat deelname aan de werkplaats mij vooral helpt steeds weer terug te gaan naar het waarom. Waarom deden we dit ook alweer, wat wilden we bereiken? En helpt wat we doen ons om daar ook te komen? We startten in allerlei gemeenten met een min of meer gelijke doelstelling maar hebben net andere ideeën over de vertaling naar de praktijk. Wat werkt? En waarom?

Mijn ervaring tot nu toe is dat alle deelnemers enorm betrokken zijn en dat er open wordt gesproken over ieders praktijk. Dat is belangrijk: alleen als we open durven te zijn over ons werk kunnen we echt iets van elkaar leren.  Het mooie aan de werkplaats is dat beleid en uitvoering door elkaar deelnemen: ook de verschillen tussen deze twee werelden komen daarmee naar voren. Ik hoop dat we in de werkplaats vooral kunnen blijven streven naar concrete resultaten door de inzichten die we opdoen in onze eigen praktijk toe te passen."

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact