Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Blog 5: Een eeuwenoud gesprek...

Blog 5: Een eeuwenoud gesprek...

Rennend door het Wantijpark in Dordrecht kom ik langs de stronk van een enorme omgezaagde boom. Ik denk dat de doorsnede ruim 2,5 meter is. Verder rennend mijmer ik over de rol die die boom in zijn lange bestaan bewust of onbewust gehad zal hebben in het leven van mensen. Ik vraag mij af of daar ook momenten bij waren die aansluiten bij het onderwerp samenwerking formeel-informeel?

Misschien als buutplek voor een tikspel georganiseerd door iemand van een jeugdorganisatie voor kinderen, met als doel om elkaar beter te leren kennen in deze wijk. Of als stille getuige van misschien wel een info markt over zorg en welzijn. Of misschien schaduw brengend boven een moment waar het gesprek ging over maatschappelijke ondernemen. Zou de boom anderen geïnspireerd hebben zoals hij mij nu , na zijn lange bestaan, alsnog op een onderwerp brengt?

Zouden de oude Grieken, filosoferend over de door Aristotelis gebruikte term 'politiké koinonia' (Latijn: 'societas civilis'), in een park als deze hebben gewandeld? Hebben ze misschien gerust onder een prachtige loofboom luisterend naar de ritselende bladeren?

In de werkgroep waar het onderwerp “de samenwerking formeel-informeel is” gaat het gesprek ook over dit begrip (societas civillis) Civil Society – burgermaatschappij als de context waarin deze samenwerking zich afspeelt. In een klaslokaal van een Hogeschool in Rotterdam, met prachtig uitzicht op het Rotterdamse havengebied. Geen boom in de buurt of het moeten de vezels zijn in de flap-over.

Het eeuwenoude gesprek is ook een actueel gesprek. Elke deelnemer heeft haar/zijn eigen betekenis bij de termen die we gebruiken. Het persoonlijke verhaal en het verhaal vanuit de rol die mensen hebben in hun werkende leven. Binnen de werkgroep proberen we die verschillende verhalen en betekenissen te bundelen naar een referentie kader waarvanuit we willen werken. 

We realiseren ons dat als we in januari 2017 naar de verschillende praktijken gaan in de 5 betrokken gemeenten, we weer nieuwe mensen gaan ontmoeten met eigen verhalen en manieren van kijken. Dat betekent dat ons referentiekader verder uitgebreid gaat worden. Het is een spannende opgave om te zoeken naar hoe je de verbinding (tussen deze verhalen) zo kunt maken dat daardoor nieuwe inzichten ontstaan die de samenwerking in de praktijk ook echt verder brengt.

Voor mij is de stadsfilosoof Henk Oosterling een inspiratie bron voor dit zoeken naar verbindingen. De manier waarop hij in woord spreekt en in daad handelt over de ruimte tussen mensen onderling en organisaties spreekt mij erg aan. Ondersteunen op de tussenruimte bij mensen. Niet op het individu, niet los op een project/ onderwijs maar op de ruimte er tussen. Wat hebben mensen nodig om elkaar te begrijpen, wat hebben mensen nodig om met elkaar te kunnen samenwerken. Het sluit voor mij ook goed aan op het gedachtengoed van het kwartiermaken zoals Doortje Kal dat beschrijft. Beide zijn Inspiratiebronnen die ik ook in mijn vorige werkomgeving gebruikt heb. Zo zijn er binnen de Werkplaats Sociaal Domein veel mensen met bronnen van kennis die we kunnen gaan inzetten.

Maar eerst gaan we per gemeente kennismaken met de mensen die horen bij de praktijken die we in de werkgroep hebben gekozen. Door middel van een focusgesprek gaan we de vragen en knelpunten  naar boven halen. Vandaaruit met elkaar bedenken wat er anders zou kunnen in die samenwerking tussen de formele en informele partijen. Afhankelijk daarvan besluiten we met elkaar welke kennis toegevoegd kan worden waardoor er een volgende stap gezet kan worden.

En zo zullen wij ons aandeel nemen in het al eeuwenoude gesprek over en de zoektocht naar “ civil society”. En hoe mooi zou het zijn als daar ‘zachtjes ritselende stille getuigen’ bij zijn uit de parken van de verschillende gemeenten. 


 

Deze blog is geschreven door Mirjam Karsten van de werkgroep Samenwerking formeel en informeel. Zij is werkzaam als projectcoordinator bij de werkplaats en probeert op deze wijze het leerproces in de werkgroep onder woorden te brengen en zo te delen met iedereen die geïnteresseerd is in de transformatie in het sociale domein. 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact