Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   
  • Home»
  • Actueel»
  • Blog»
  • Blog 2: Dagdroom over wat we in negen maanden kunnen bereiken

Blog 2: Dagdroom over wat we in negen maanden kunnen bereiken

Blog 2: Dagdroom over wat we in negen maanden kunnen bereiken

3 november 2016

Als één van de deelnemers van de  Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid heb me ik als werkgroepleider van de werkgroep doorontwikkeling sociale wijkteams verbonden aan de opdracht om de kwaliteit van leven van Zuid-Holland Zuiders te bevorderen. Geweldig zo’n ambitieuze opdracht en nu het wát duidelijk is, rijst de vraag ‘hoe’ we dat dan gaan doen.

De werkgroepen zijn op 10 oktober 2016 van start gegaan en juni 2017 moeten er doelen behaald en resultaten geboekt zijn. Ieder weldenkend mens zal zijn wenkbrauwen optrekken of tegenwoordig zo’n smiley met twee grote ogen gebruiken, want is dít wel mogelijk? Gelukkig ben ik één van ‘de blije eikels’ zoals Jeroen Busscher[1] die definieert, namelijk iemand die altijd enthousiast is, altijd barst van de energie en alles door een roze bril bekijkt. Oké, altijd is misschien iets overdreven, maar vaak wel. Daarom wil ik je even meenemen in mijn dagdroom over wat we dan in die negen maanden kunnen bereiken. Overigens precies de periode waarin ook het wonder van een volgroeide baby in de buik plaatsvindt. Dat terzijde. We kunnen lang en kort over kwaliteit van leven spreken. Waar het mij vooral om gaat, is dat mensen zelf hun leven beoordelen met ‘goed’, er tevreden over zijn of waardevol. Daar kunnen en willen we de komende negen maanden van alles aan en voor doen. Mijn eerste gedachten zijn ‘hoe doen we dat’ en vooral ‘hoe laten we dat aan iedereen zien’? Meteen daarna ‘moeten we het dan ook aan iedereen laten zien?’ Vóór de tweede bijeenkomst hebben we een werkdocument in sneltempo bij elkaar geschreven. Is dat wel voldoende? Ik zou bij voorbaat al willen zeggen dat we geslaagd zijn. We hebben op drie bijeenkomsten al meer dan 150 Zuid-Holland Zuiders geïnspireerd en een spreekwoordelijke steen in de rivier gelegd, waardoor de stroom energie en deze mensen zelf nooit meer hetzelfde zijn. Mensen met passie, doorzettingsvermogen, toewijding, een brede blik, naastenliefde, betrokkenheid, verwondering en morele bevlogenheid hebben zich gemeld en zetten zich in om kwaliteit van leven te bevorderen. Dit doen we in zeven bijeenkomsten van de werkgroep(en) bijeenkomen. De resultaten daarvan zijn bedoeld voor alle andere professionals die werken met mensen in kwetsbare situaties. Soms zijn we zelf mensen in kwetsbare situaties als we met een drukke baan, zorg voor kinderen of ouders stress hebben of tegen een burn out aanhangen. Soms zijn dat de kwetsbare mensen anderen in ingewikkelde levenssituaties die we professioneel of informeel ondersteunen. Als we de ander weer zien als ‘heel mens met zijn negatieve en positieve kanten, deugden, kwaliteiten en kwetsbaarheden en kracht’ dan werkt iedereen altijd aan het bevorderen van zijn/haar kwaliteit van leven. Als we nu zaaien door verschillende ontmoetingen te organiseren, kunnen we over negen maanden al de eerste waardevolle verhalen over kwaliteit van leven oogsten…

[1] Busscher, J. (2013) ‘De kracht van de roze bril’.


Deze blog is geschreven door Elizabeth van Twist van de werkgroep Doorontwikkeling van Sociale wijkteams. Zij is werkzaam als werkgroepleider bij de werkplaats en probeert op deze wijze het leerproces in de eigen werkgroep onder woorden te brengen en zo te delen met iedereen die geïnteresseerd is in de transformatie in het sociale domein.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact