Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Blog Werkplaatteamcoordinator Elizabeth van Twist

Blog 12: Van en met elkaar leren

Hoe wordt er van en met elkaar geleerd in een werkteam? Binnen de Werkplaats gaan we er vanuit dat het samenbrengen van verschillende professionals met verschillende achtergronden uit verschillende gemeenten leidt tot van en met elkaar leren.  Ook nemen we aan dat ‘wat er geleerd wordt’ in een werkteam bruikbaar is voor vernieuwing binnen de eigen organisaties van die professionals. Maar is dat zo? Hoe gebeurt dat van en met elkaar leren dan? Wat is hiervoor nodig en (hoe) leidt tot bruikbare nieuwe kennis?

In het werkteam Verbondenheid en veerkracht onderzoek ik of werkteamleden toekomen tot transformatief leren. Dit is een vorm van leren die bijdraagt aan het ontwikkelen van een lerende reflectieve professional die eigen werk, rol-en taakopvattingen kan overstijgen en vernieuwing tot stand kan brengen. Op deze plek houd ik alle betrokkenen op de hoogte door over het evaluatie onderzoek te schrijven en collega’s uit het werkveld uit te nodigen om ook over hun ervaringen en bevindingen te delen. 

Sinds ik de Masteropleiding Leren en Innoveren volg, is mijn visie op leren steeds breder geworden. Hoewel ik zelf altijd al de visie had dat je ‘niet niet kunt leren’ oftewel van alles en altijd iets leert, weet ik nu het verschil tussen formeel en informeel leren en nog veel meer vormen van leren. Met deze nieuwe kennis wilde ik aan de slag in het werkteam verbondenheid en veerkracht. Dit doe ik door het koppelen van mijn evaluatieonderzoek aan de algehele evaluatie van het werkteam.

We delen nu ruim een jaar kennis en ervaringen, hebben meegeschreven in publicaties en een drukbezocht kenniscafé en een nog drukker bezochte ‘Feel Good Day’ georganiseerd. Het is tijd om even stil te staan en de bereikte resultaten en leeropbrengsten zichtbaar te maken. Hebben we onze inhoudelijke doelen bereikt? Is er een platform waar bewoners en professionals elkaar ontmoeten en samenwerken opgericht? Hebben we een preventieve aanpak van (gevolgen van) eenzaamheid of die interventies die verbondenheid en veerkracht stimuleren? Anderzijds evalueren we ontwikkeldoelen die gaan over het proces ‘van en met elkaar leren’ oftewel kennis delen en kennis creëren. Welke werkzame elementen van het werkteam zorgen er voor dat kennis gedeeld en gecreëerd wordt en wat heeft ons dat opgeleverd?

Als masterstudent heb ik een uitgebreid evaluatieonderzoeksplan opgesteld met veelvuldig feedback van collega’s en medestudenten. Het onderwerp is nu goed afgebakend en gaat specifiek over transformatief leren. Dat wil zeggen leren door een ander perspectief in te nemen, anders naar situaties, zaken of mensen te kijken. Het gaat om bijstellen van eigen inzichten, overtuigingen en mindsets. Dit transformatief leren gebeurt doordat je perspectieven van anderen hoort, ziet en ervaart in de samenwerking. Of en hoe dit gebeurt, onderzoeken we met behulp van storytelling, een narratieve evaluatie en daarvoor worden zowel interviews als focusgroepgesprekken georganiseerd. 

Inmiddels weten we zeker dat er van en met elkaar geleerd wordt in dit werkteam door informatie uit de tot nu toe gevoerde gesprekken en gezamenlijke evaluatie. Daarnaast is transformatief leren in theorie mogelijk in dit werkteam, want perspectieven van anderen worden doorlopend gedeeld en ervaren in de samenwerking. Maar hoe dat gebeurt en wat het ons precies oplevert, daar kan ik later pas meer over vertellen. Ik houd je op de hoogte.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact