Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Blog

De werkgroepen van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid richten zich tot de zomer 2017 in zeven bijeenkomsten op ‘doorontwikkeling sociale wijkteams’ en  ‘aansluiting informele en formele zorg’. In de werkwijze van de werkgroepen staat het transformatieleren centraal. Een belangrijk aspect van transformatieleren is ervaringsleren, waarbij er zowel aandacht gaat naar ervaringen als naar kennisontwikkeling. Ervaringsleren is een actief proces waar bestaande kennis wordt uitgewisseld en nieuwe kennis en inzichten worden opgebouwd. De blogberichten geven inzicht in de deelnemers en de leerprocessen van de werkgroepen.

 

 

Blog 13: Nieuwe etiquette online interviewen nodig

Ik studeer als docentonderzoeker Social Work aan een Engelse universiteit. Vanuit het perspectief van een student, rekening houdend met de ethische richtlijnen van de universiteit, ben ik vol energie met mijn afstuderen bezig terwijl het corona-virus de wereld over raast. Ik neem je graag mee in het dilemma waar ik voor kwam te staan:
 

Blog 12: Van en met elkaar leren

Blog 12: Van en met elkaar leren Hoe wordt er van en met elkaar geleerd in een werkteam? Binnen de Werkplaats gaan we er vanuit dat het samenbrengen van verschillende professionals met verschillende achtergronden uit verschillende gemeenten leidt tot van en met elkaar leren. Ook nemen we aan dat ‘wat er geleerd wordt’ in een werkteam bruikbaar is voor vernieuwing binnen de eigen organisaties van die professionals. Maar is dat zo? Hoe gebeurt dat van en met elkaar leren dan? Wat is hiervoor nodig en (hoe) leidt tot bruikbare nieuwe kennis?
 

Blog 11: In het diepe zwemmen….

Blog 11: In het diepe zwemmen…. Het meer in het bos… zie je het voor je? Zoals het daar ligt tussen de bomen? Lelies die op het water drijven, de weerspiegeling van de uren van de dag, golven van de storm, kringen van de regen in de herfst, ijs en sneeuw in de winter. Hoe zou het zijn om in dat meer te zwemmen? Niet alleen met mooi weer, maar ook als het stormt, regent of in de ijzige kou?
 

Blog 10: Werkteamlid Helma over de aanpak van eenzaamheid

Blog 10: Werkteamlid Helma over de aanpak van eenzaamheid De aanpak van eenzaamheid staat in veel gemeenten hoog op de politieke agenda. Vaak ligt de focus bij ouderen en wordt de oplossing gezocht in zaken als gratis openbaar vervoer, ontmoeting en deelname aan activiteiten. Eenzaamheid is echter een complex probleem dat iedereen kan overkomen, jong en oud, mensen met en zonder een beperking, alleenstaande ouders en mensen die hun partner verloren hebben. En en er is helaas geen quick fix voorhanden. Eigenlijk weten we nog helemaal niet veel over dit grote maatschappelijke probleem. Niet over de oorzaken en ook niet over de oplossingen.
 

Blog 9: Werkteamlid Elizabeth stelt zich voor

Blog 9: Werkteamlid Elizabeth stelt zich voor Over een jaar hebben de deelnemers van het werkteam Platform Verbondenheid en Veerkracht enkele collega’s van hun eigen team, afdeling of organisatie meegegeven wat werkt rondom dit onderwerp. Zelf handelen zij, en hopelijk ook sommige collega’s, anders door de informatie en kennis die gedeeld is.
 

Blog 8: Werkteamlid Saskia over eenzaamheid

Blog 8: Werkteamlid Saskia over eenzaamheid Saskia Weltevrede maakt deel uit van Werkteam 3 'Platform voor Verbondenheid en Veerkracht' Ze schrijft in deze blog over eenzaamheid. "Eenzaamheid is nog altijd een actueel onderwerp en krijgt hernieuwde aandacht nu duidelijk wordt dat steeds meer jonge mensen kampen met gevoelens van eenzaamheid. "
 

Blog 7: Werkgroeplid Colette stelt zich voor

Blog 7: Werkgroeplid Colette stelt zich voor "Alleen als we open durven te zijn over ons werk kunnen we echt iets van elkaar leren." Colette Gaillard senior beleidsmedewerker bij Minters maakt deelt uit van de werkgroep 'doorontwikkeling wijkteams.
 

Blog 6: Werkgroeplid Jessica stelt zich voor

Blog 6: Werkgroeplid Jessica stelt zich voor Jessica van der Plas werkt als projectmedewerker Informele Zorg bij de gemeente Dordrecht. Jessica is verbonden aan Werkgroep 2. "De verbinding tussen formele en informele partijen is essentieel voor onze ambitie als gemeente."
 

Blog 5: Een eeuwenoud gesprek...

Blog 5: Een eeuwenoud gesprek... "Ondersteunen op de tussenruimte bij mensen. Niet op het individu , niet los op een project/ onderwijs maar op de ruimte er tussen. Wat hebben mensen nodig om elkaar te begrijpen , wat hebben mensen nodig om met elkaar te kunnen samenwerken. "
 

Blog 4: Onderweg

Blog 4: Onderweg "Zo vlak voor de feestdagen is het goed moment op terug te kijken op een interessant en vooral dynamisch eerste kwartaal van de Werkgroepen. (...) Het ontwikkeltraject blijkt constant aan verandering onderhevig te zijn; wat mogelijk is, wat lukt, wat kan, wat men wil - dat is leidend en bepaald de routes die we nemen."
 

Blog 3: Schrijven over je werk is zeggen dat je werk er toe doet

Blog 3: Schrijven over je werk is zeggen dat je werk er toe doet "We kunnen lang en kort over kwaliteit van leven spreken. Waar het mij vooral om gaat, is dat mensen zelf hun leven beoordelen met ‘goed’, er tevreden over zijn of waardevol. Daar kunnen en willen we de komende negen maanden van alles aan en voor doen."
 

Blog 2: Dagdroom over wat we in negen maanden kunnen bereiken

Blog 2: Dagdroom over wat we in negen maanden kunnen bereiken "Als we de ander weer zien als ‘heel mens met zijn negatieve en positieve kanten, deugden, kwaliteiten en kwetsbaarheden en kracht’ dan werkt iedereen altijd aan het bevorderen van zijn/haar kwaliteit van leven."
 

Blog 1: Wat is samen met en van elkaar leren?

Blog 1: Wat is samen met en van elkaar leren? De werkgroepen van Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid zijn van start. Maar hoe verloopt zo'n bijeenkomst nou precies en wat willen we met elkaar bereiken?
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter, LinkedIn of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact