Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Agenda

12 december 2019
Kenniscafé Intergenerationele overdracht

Programma en locatie wordt tzt bekend gemaakt. 

28 november 2019
Kenniscafé Verbondenheid en veerkracht

Programma en locatie wordt tzt bekend gemaakt.

25 november 2019
Jaarsymposium Werkplaatsen Sociaal Domein

De waarde van werken in het sociaal domein - Koorddansen tussen agenderen en samenwerken 

Professionals in het sociaal domein opereren in een spanningsveld. Ze moeten verbinden en samen met andere professionals werken, én tegelijkertijd wordt van hen politieke sensitiviteit verwacht. Dat is vaak koorddansen: in samenwerking je eigen identiteit behouden én van daaruit agenderen. Alle reden om deze spanning tegen het licht te houden op dit jaarsymposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein. 

Praktische informatie:
Datum: 25 november 2019
Tijd: 9:30-17:00 uur
Locatie: nader te bepalen, waarschijnlijk Utrecht 
Ticket: 60 euro voor middagdeel, 80 euro voor ochtend én middagdeel 

Meer informatie en aanmelden kan via de website van Werkplaatsen Sociaal Domein

31 oktober 2019
Kenniscafé Leren van verschillen

Bespreek jij regelmatig met collega's waar je energie van krijgt in je werk of juist waar je tegenaan loopt? Kun je met een prangende vraag ook terecht bij netwerkpartners? We leren iedere dag hoe we het beste om kunnen gaan met situaties in ons werk. Interactie met anderen heeft daar invloed op. Hoe werkt dat leren van elkaar nu precies?

Ben jij benieuwd naar hoe professioneel leren (leren van elkaar) jou als professional kan helpen? Of hoe teamleden meer van elkaar kunnen leren en hoe wijkteams en beleidsafdelingen in het sociaal domein elkaar onderling beter kunnen benutten? Dan mag je dit Kenniscafé over leren van verschillen niet missen.

Samen met Wilma Jansen (gemeente Rotterdam), Alissa van Zijl (Erasmus Universiteit) en Elizabeth van Twist (Werkplaats Sociaal Domein) maak je eigen kennis en ervaring zichtbaar voor anderen. We delen inzichten uit recent onderzoek over leren tussen en van verschillende professionals in een team en gaan in gesprek over inzet van specialistische jeugdhulp in wijkteams.

Het Kenniscafe is opgenomen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Praktische informatie:

Datum   donderdag 31 oktober 2019
Tijd  15.00 uur tot 17.00 uur. (inloop vanaf 14.45 uur) 
Locatie  Atrium, Hogeschool Rotterdam
Adres  Museumpark 40, 3015 CX Rotterdam


Uitnodiging en aanmelden

10 oktober 2019
Kenniscafe Ontmoeting in de wijk

Hoe kunnen we onmoeting en innovatie versterken op lokaal niveau? De afgelopen twee jaren hebben bewoners, ondernemers en professionals uit beleid, praktijk, veiligheid en onderwijs gewerkt aan de toekomst van de Rotterdamse buurt Coolhaveneiland onder begeleiding van het werkteam Innovatie & Ontmoeting. Volgens de stappen ‘delen, duiden en doen’ hebben de betrokkenen uit de wijk met elkaar geleerd (community learning) en zijn gezamenlijke doelstellingen gerealiseerd.  

Tijdens het kenniscafé 'Ontmoeting in de wijk' gaan we met elkaar in gesprek over de verschillende ervaringen die we hebben opgedaan. De werkwijze en leeropbrengsten uit Coolhaveneiland vormen de opmaat voor dit gesprek. Hoe zijn we te werk gegaan? Wat heeft gewerkt en wat ging moeizaam? Op welke manier zijn leerpunten in je eigen praktijk en wijk te gebruiken als je een duurzame community wilt opstarten?

Sprekers
Najat Kaabouni (Hogeschool Rotterdam) presenteert het proces en de opbrengsten.
Willem Beekhuizen (Beekhuizen Bindt) begeleidt ons in de navolgende ontmoeting met elkaar.

Uitnodiging en aanmelden

Praktische informatie: 

 

Datum  donderdag 10 oktober 2019
Tijd 16.00 uur tot 18.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur) 
Locatie Atrium in de Laagbouw van Hogeschool Rotterdam - MP.L.00.502
Adres Museumpark 40, Rotterdam - Routebeschrijving

 

 

 

2 juli 2019

Kenniscafé | De toegevoegde waarde van mbo-professionals en samenwerking in wijkteams
 

Veel wijkteams werken alleen met hbo opgeleide professionals. Deze samenstelling staat echter steeds vaker ter discussie. Ondersteuningsvragen van inwoners vragen soms een andere, meer praktische insteek. Daarnaast kunnen financiële overwegingen een rol spelen. Met dit kenniscafé willen we gemeenten en uitvoerende organisaties ondersteunen in hun opgave om wijkteams door te ontwikkelen.

Tijdens het kenniscafé 'De toegevoegde waarde van mbo professionaliteit en samenwerking in wijkteams' gaan we met elkaar in gesprek over de verschillende ervaringen, beelden en visies die we hierover hebben. Opmaat voor dit gesprek zijn de uitkomsten van focusgesprekken in Hardinxveld Giessendam waar betrokken partijen hun ervaringen uitwisselden. Wat heeft deze samenwerking opgeleverd aan synergie, kansen en uitdagingen voor de betrokkenen? Heeft de inzet invloed op de kwaliteit van de ondersteuning?

Sprekers
Als inleiding beschrijft Anke Verkade (Vivenz) de verschillende manieren waarop gemeenten mbo en hbo professionaliteit gepositioneerd hebben binnen sociale wijkteams.
Aansluitend vertelt Hans Roskam (Stichting Welzijn Capelle) en projectleider Spoor 22 over de wijze waarop Capelle aan de IJssel de samenwerking in de wijkteams heeft georganiseerd.
Josien Hofs van het BPSW zal tot slot reflecteren op de middag vanuit het landelijk perspectief.

Praktische informatie: 

Datum  dinsdag 2 juli 2019
Tijd 15.00 uur tot 17.00 uur. (inloop vanaf 14.45 uur) 
Locatie Duurzaamheidsfabriek
Adres Leerparkpromenade 50, Dordrecht. Vergaderzaal Creativita

 Meer informatie en aanmelden

 

23 mei 2019

 

Kenniscafé 23 mei 2019  | Voorkomen huisuitzetting

De politieke en bestuurlijke aandacht voor het voorkomen van huisuitzettingen is groeiende. Zijn we op goede weg? Gaan we op weg naar nul huisuitzettingen? En op welke wijze kan kunnen woningcorporaties en deurwaarder bijdragen aan het verlagen van het aantal gedwongen huisuitzettingen door huurachterstand?

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland organiseert samen met de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van Inholland Rotterdam het kenniscafé Voorkomen huiszettingen. In kenniscafés delen we kennis, vragen en ervaringen en zoeken we samen naar nieuwe oplossingsrichtingen. In dit kenniscafé gaan we met elkaar in gesprek over wat werkt bij het voorkomen van huisuitzettingen. Centraal staan de bevindingen van twee afstudeeronderzoeken, welke zich richten op interventies van deurwaarders en preventiemaatregelen van woningcorporaties.

Praktische informatie:
Datum: Donderdag 23 mei 2019
Tijd: inloop vanaf 14:45 uur uur, start 15:00 uur - 17:00 uur  
Locatie: Hogeschool INholland,  Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
Aanmelden: e.j.bakker@hr.nl
Meer informatie en uitnodiging 
  

4 april 2019

Kennislab Preventie, signalering en bespreekbaar maken van ‘moeilijke onderwerpen’
bij statushouders.

Donderdag 4 april 2019 wordt het tweede kennislab, georganiseerd door studenten van de leerwerkgemeenschap Participatie van Hogeschool Rotterdam. Tijdens het kennislab bespreken we verschillende aspecten rondom statushouders. Er zullen op deze ochtend verschillende gesprekken plaatsvinden over onder andere de thema's psychische kwetsbaarheid, middelengebruik, eenzaamheid en financiële zelfredzaamheid. 
Aanwezige professionals en studenten kunnen tijdens deze tafelrondes hun eigen kennis en ervaringen rondom het thema delen.

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid werkt mee aan dit kennislab. Onze expertise over hoe je elkaar kan inspireren en van elkaar kunt leren is ingebracht in de voorbereiding van het kennislab.

Praktische informatie:
Datum: Donderdag 4 april 2019
Tijd: inloop vanaf 09:00 uur, start 09:15 uur - 12:00 uur  
Locatie: Hogeschool Rotterdam locatie Museumpark, in de laagbouw op de 3e verdieping in de greenroom.
Aanmelden: ellen@stichtinghoedjevanpapier.nl                      


28 januari 2019
Netwerkontmoeting 'Ontmoet de kracht van Coolhaveneiland'

Tijdens de bijeenkomst 'Ontmoet de kracht van Coolhaveneiland' is meer dan duidelijk geworden dat de wijk veel kracht, energie en ambitie heeft waar we op mogen rekenen. Vijfenvijftig betrokken professionals en bewoners hebben duidelijk gemaakt dat er voor 2019 genoeg op de agenda kan staan. Deze resultaten en de mogelijke vervolgstappen worden gedeeld op 28 januari 2019. Wethouder Sven de Langen zal de bijeenkomst openen. Ook de jaaragenda wordt gepresenteerd.

Praktische informatie:
Datum: maandag 21 januari 2019
Tijd:
13.45 uur tot 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, locatie Pieter de Hoochweg 129, 3024 BG Rotterdam 

 

21 januari 2019

Dag van Verbondenheid |  Van Blue Monday naar Feel Good day!
Op de donkerste dag van het jaar zetten wij de schijnwerpers op het leukste van het leven!

Woont of werkt u in Schiedam of Vlaardingen en bent u 60+? Dan mag u dit niet missen! Alle 60-plussers zijn uitgenodigd om elkaar te ontmoeten op Blue Monday. De dag die zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar zou zijn. Maar of dat zo is, dat bepalen we eigenlijk zelf. Wij maken er in ieder geval een feel good day van!

Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee en inspirerende start van een zinvolle dag. Het programma bestaat uit afwisselende onderdelen en workshops, waarin u kunt ontdekken wat ontmoeten, samen, creëren, plezier, gezondheid en zinnig leven allemaal kan inhouden als u 60+ bent. Wilt u weten hoe u meer energie krijgt, meer uit het leven kunt halen of gewoon omgaan met de dingen die op uw pad komen?

We verklappen nog niet alles, maar het is wel allemaal geregeld. Kom ook en ontdek wat ont-moeten inhoudt en wat er de komende jaren nog allemaal in het verschiet ligt. Want de beste jaren moeten nog komen!

De dag wordt georganiseerd vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuid Holland en is een samenwerking van de gemeenten Barendrecht, Schiedam en Vlaardingen, Stichting Mooi Werk, Dock, Seniorenwelzijn en KijkopWelzijn. De dag is inclusief lunch en koffie en thee en wordt deze eerste keer gratis aangeboden door gemeente Schiedam met een bijdrage van de gemeente Vlaardingen en de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Praktische informatie:

Datum: maandag 21 januari 2019
Tijd: 09.30 uur tot 16.00 uur
Locatie: Wennekerpand, Vijgensteeg 2 en omgeving

Programma:
09.30-10.00: Inloop met koffie en thee
10.00-10.30: Gezamenlijke opening
10.45-11.45: 1e workshop ronde
11.45-12.45: 2e workshop ronde
13.00-13.45: Lunch
14.00-15.00: 3e workshop ronde
15.15-16.00: Gezamenlijke afsluiting

AANMELDEN

17 januari 2019

Kenniscafé |  Zoals de ouderen zongen piepen de jongen’ | intergenerationale problematiek in de wijkIntergenationele problematiek in de wijk

Hoe kunnen we als sociaal professionals intergenerationele problemen beter signaleren? Hoe ga je met een gezin in gesprek over dit soort zaken? Wat doe je wanneer je merkt dat kinderen destructieve patronen van hun ouders erven? En op welke wijze kan beleid ondersteunend zijn in het voorkomen van deze problematiek?

De Werkplaats heeft in 2018 zich verdiept in intergenerationele problematiek en hoe hier mee om te gaan. De gemeenten Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zijn in een werkteam met dit vraagstuk aan de slag gegaan en hebben een handleiding ontwikkeld die kan helpen in het eerste contact met gezinnen.

In het kenniscafé delen we de actuele opgedane kennis en vertellen we meer over de interventie mogelijkheden. Aan de hand van concrete verhalen wisselen we met elkaar uit wat werkt en niet werkt in het doorbreken van patronen. Docentonderzoeker Erfan Pourmohammadi neemt u mee in de bevindingen en het Wijkteam Delfshaven verzorgt de casuïstiek. Dit wijkteam heeft als voornemen om in 2019 in hun manier van werken een aantal interventies te integreren die helpend is in het doorbreken van intergenerationele problematiek.

Praktische informatie: 

Datum: Donderdag 17 januari 2019
Tijd:
15.00 tot 17.00 uur, inloop vanaf 15.45 Locatie: Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark,  40

AANMELDEN EN UITNODIGING

 

 

 

6 december 2018

Kenniscafé |  Verbondenheid en Veerkracht | Ont-moeten: een innovatieve aanpak van Eenzaamheid

Hoe kunnen sociaal professionals, beleidsprofessionals en bewoners zelf bijdragen aan verbondenheid en veerkracht? Hoe bereiken we juist die mensen waarvoor activerings-activiteiten worden ontworpen? Wat werkt? Weten we voldoende wat de behoeften zijn van deze groep mensen en hoe hier goed op aangesloten kan worden?

De gemeenten Schiedam en Vlaardingen en de BAR-organisatie hebben in het werkteam Platform Verbondenheid en Veerkracht het initiatief genomen om een preventieve aanpak/ werkwijze te bedenken en uit te voeren, waardoor mensen die zich eenzaam voelen, zich (weer) verbonden en veerkrachtig gaan voelen. Maar hoe bereik je de mensen die zich eenzaam voelen, wat is eigenlijk eenzaamheid en wat kan verbondenheid en veerkracht hierin betekenen?

Tijdens het kenniscafé Ont-moeten gaan we met elkaar in gesprek over wat werkt (en voor wie) als we praten over het omgaan met gevoelens van eenzaamheid en interventies die verbondenheid of veerkracht stimuleren. Bewoners, sociaal en beleidsprofessionals, studenten en docent-onderzoekers delen tijdens een tafelgesprek hun ervaringen en motivatie met als doel enkele actuele casussen verder te brengen. 

Praktische informatie:
Datum: donderdag 6 december 2018
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: De Kansenfabriek, Meesterstraat 40, 3119 PJ Schiedam

AANMELDEN EN UITNODIGING 

 

5 november 2018 
Netwerkbijeenkomst: Ontmoet de kracht van Coolhaveneiland

Iedereen die iets betekent voor deze wijk komt actief in contact met elkaar. Zo bundelen we de krachten van Coolhaveneiland.  
De bijeenkomst wordt georganiseerd door: Wmo Radar, de gemeente Rotterdam, Wijkplatform Delfshaven Zuid en de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Praktische informatie: 
Datum:
5 november 2018 van 15.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Humanitas, Pieter de Hoochweg 110 in Rotterdam

 

1 november 2018

Kenniscafé |Onaangepast mee- en tegenwerken; Samenwerking mbo en hbo in de (wijk)praktijk

Hoe maken we gebruik van elkaars professionele krachten? Voor integrale samenwerking in het sociaal domein hebben we elkaar nodig! De samenwerking tussen verschillende disciplines draagt bij aan de kwaliteit van zorg die we samen bieden. Ook mbo en hbo opgeleide professionals kunnen elkaar in het sociaal werk goed aanvullen, maar in de praktijk blijkt dit nog een uitdaging. Hoe werken we samen over de grenzen van onze eigen professionaliteit? Wat soms wordt ervaren als tegenwerking kan immers van waarde blijken voor wijkbewoners. 
Studenten van mbo en hbo opleidingen Sociaal Werk dagen je uit om aan de hand van casuïstiek hierover met elkaar in gesprek te gaan. Marjolein Masselink, voorzitter van de Brede Raad en Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg bij Hogeschool Rotterdam voorzien het gesprek van de nodig prikkels.

Praktische informatie:
Datum: donderdag 1 november 2018
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur)
Locatie: Huis van de Wijk - Post West, Tidemanstraat 80 3022 SM Rotterdam

AANMELDEN EN UITNODIGING 


18 oktober 2018

Kenniscafé | Schuif aan bij het keukentafelgesprek van de Werkplaats! 

In het sociaal domein voeren professionals keukentafelgesprekken met bewoners om de gewenste zorg en ondersteuning te verkennen. Maar wat gebeurt er als bewoners aan tafel schuiven bij formele partijen? Het werkteam ‘Informeel-formeel’ van de Werkplaats voegde de daad bij het woord en schoof het afgelopen jaar zelf aan tafel bij dienstverleners, gemeenteafdelingen en politieke partijen. Het werkteam vertrekt vanuit een bewonersvraag, verkent oplossingen en stelt de vraag achter de vraag.

In dit kenniscafé gaat u, net als het werkteam, aan de slag met een acute bewonersvraag. We nodigen u graag uit aan onze keukentafel. Wissel van perspectief en kom met de beste oplossing!

Praktische informatie: 
Datum: donderdag 18 oktober 2018
Tijd: (inloop vanaf 14.45) 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Inholland, 10.805
Adres: Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam

AANMELDEN EN UITNODIGING

 

24 september 2018
PRAKTIJKVOORBEELDEN PARADE

Laat je inspireren door succesvolle voorbeelden van andere gemeenten. #waarmaken!

Welke innovaties in het sociaal domein zijn succesvol? Wat lukt wel of niet en waarom? Wat maken we waar? Hoe maken we het waar? En bovenal: wat merken inwoners ervan?

Transformatie in het sociaal domein; wat maken we al waar?
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseert in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun maatschappelijke partners aan elkaar laten zien wat zij waarmaken van de transformatie in het Sociaal Domein. Laat je inspireren en onderzoek tijdens deze dagen hoe ze in andere gemeenten zaken aanpakken.
Met verrassende bewonersinitiatieven, gemeentelijke voorbeelden van integraal werken, omdenken, samenwerking tussen domeinen, ontbijtsessies met ouders en jongeren, City en Village Deals, intergenerationele problematiek,  aansluiting onderwijs-jeugdhulp op het MBO, vernieuwende beschermd wonen aanpakken, participatie die werkt en nog veel en veel meer.

Praktische informatie: 
De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid is aanwezig tijdens de parade op maandag 24 september 2018 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Het  programma duurt van 09.30 tot 16.30 uur. 

www.praktijkvoorbeeldenparade.nl.

 

 

26 juni 2018

KENNISCAFE | Sociale rechtvaardigheid en sociaal werk

De moed vinden om jouw professionele inschatting te laten horen en je niet te laten leiden door regeldruk! 

Sociaal werkers zetten zich in zodat mensen letterlijk en figuurlijk tot hun recht komen. De professionaliteit die zij hierbij aanwenden staat echter regelmatig onder druk. Zo moeten zij zich verhouden tot de taal en regeldruk vanuit gemeentelijke bureaucratie, maar ook aansluiten bij de behoefte van de mensen met wie ze te maken hebben. Samen bezinnen we ons op de vragen hoe je de ruimte pakt voor je professionele inschatting, hoe je aandacht vraagt voor sociale rechtvaardigheid en hoe je professionele moed toont.

Josien Hofs en Fons Klaase gaan op basis van praktijkvoorbeelden in op de uitdagingen die we tegenkomen. Zij bieden handvatten om in de praktijk recht te doen aan de mensen waar het om gaat

Josien Hofs is bestuurslid van de BPSW en voormalig docentonderzoeker bij de opleiding Sociaal Werk van Hogeschool Inholland. Josien vertelt over sociale rechtvaardigheid vanuit de signaleringsfunctie van sociaal werkers.Fons Klaase heeft jarenlang als docent gewerkt in het HBO-Social Work. Daarnaast promoveerde hij op de vraag wat goed sociaal werk is in het licht van sociale rechtvaardigheid. Fons belicht het thema vanuit de dagelijkse praktijk van de sociaal werker. 

Praktische informatie: 
Kenniscafé - Sociale rechtvaardigheid en sociaal werk
Datum: 26 juni 2018
Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur 
Locatie: Huis van de Wijk De Kip, Kipstraat 37, 3011 RS Rotterdam

AANMELDEN EN UITNODIGING


17 mei 2018 (VERVALT)

 

KENNISCAFE | Samenwerking mbo en hbo in de wijk 

Hoe maken we gebruik van elkaars professionele krachten? Voor integrale samenwerking in het sociaal domein hebben we elkaar nodig. Welke kwaliteiten heb je nodig wanneer goed wilt aansluiten bij de de bewoners in de wijk? Waar worden bewoners blij van?

De samenwerking tussen verschillende disciplines draagt bij aan de kwaliteit van zorg die we samen bieden. Ook mbo en hbo opgeleide professionals kunnen elkaar in het sociaal werk goed aanvullen, maar in de praktijk blijkt dit nog een uitdaging. Tijdens dit kenniscafé gaan we in gesprek over de waarde van de samenwerking tussen mbo en hbo professionals. Samen zoeken we vervolgens oplossingen voor de belemmeringen die we hierin ervaren.

Studenten van mbo en hbo opleidingen Sociaal Werk dagen je uit om aan de hand van casuïstiek hierover met elkaar in gesprek te gaan. Annemiek Beukman (directeur stichting Gezond op Zuid)voorziet het gesprek van de nodig prikkels.

Praktische informatie: 
Kenniscafé - Samenwerking mbo en hbo in de wijk
Datum: donderdag 17 mei 2018
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop: 14.45)
Locatie: Huis van de Wijk Post West,  Tidemanstraat 80, 3022 SM Rotterdam

LET OP: Het Kenniscafe van 17 mei vervalt en wordt na de zomervakantie opnieuw ingepland.
De bijeenkomst, waarbij studenten van mbo en hbo opleidingen Sociaal Werk deelnemers uitdagen om de waarde van en de knelpunten in de samenwerking te bespreken, wordt na de zomervakantie opnieuw ingepland. Houd deze website en ons Twitterkanaal in de gaten voor een nieuwe datum.


 

7 mei 2018 

 

KENNISCAFE | Een nieuw perspectief op de resultaatgerichte bekostiging

Waarom is de resultaatgerichte bekostiging (RGB) in het leven geroepen en waar gaat het in de toekomst naar toe?
Dit zijn vragen die studenten van de opleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met jou graag willen beantwoorden.
Tijdens het interactieve kenniscafé staat Michel de Visser (procesmanager, adviseur en toezichthouder van de resultaatgerichte bekostiging) stil bij het ontstaan van het nieuwe bekostigingsmodel en de doelstellingen en motieven van het werken met RGB. Huibert van Dis (manager Zorg Informatie Inkoopteam Regio West Brabant West) vertelt over de toekomstperspectieven van de RGB. Huibert is ervaringsdeskundige op het gebied van RGB en behandelt actuele knelpunten binnen de wijkteams.

Programma
Tijdens het kenniscafé worden er op interactieve wijze tafelgesprekken gevoerd om met elkaar oplossingsrichtingen te bedenken voor de knelpunten. Na afloop is er tijd voor een hapje, drankje en een babbeltje met elkaar.

Dit kenniscafé is georganiseerd in samenwerking met studenten Sibel Orbay, Christian van Zweden, Marlie Wisse en Jeffrey Warnaar als onderdeel van hun afstudeeronderzoek binnen de wijkteams van de BAR-gemeente. 

Kenniscafé - Een nieuw perspectief op de resultaatgerichte bekostiging
Datum:
maandag 7 mei 2018
Tijd:
14.00 uur tot 16.00 uur (inloop: 13.45)
Locatie:
Gemeentehuis - Raadzaal 
Adres:
Koningsplein 1, 2981 AG Ridderkerk
AANMELDEN EN UITNODIGING


 

20 maart 2018

KENNISCAFE | Samenwerken aan Kindveiligheid

Hoe ga je om met privacy en gegevensuitwisseling als er sprake lijkt te zijn van een onveilige situatie rond kinderen. Een vraag die voor alle betrokken partijen kan zorgen voor dilemma’s.
Tijdens dit kenniscafe deelt Josien Hofs (BPSW) als samenwerkingspartner van de Werkplaats in de werkconferentie van Feijenoordsameneen  en CJG Feijenoord haar kennis en ervaringen over privacy.  Daarnaast zal Andrea Kolijn, incidentencoördinator Jeugd van de gemeente Rotterdam,  een kijkje geven "achter de inspectierapporten" laten horen.
Vervolgens gaan professionals en andere betrokkenen samen aan de slag om in twee thematafels met elkaar ervaringen, tips en leermomenten met elkaar te delen.
De bijeenkomst is toegankelijk voor de (aankomende) professionals in het veld en voor geïnteresseerden vanuit beleid, onderwijs en onderzoek.

Praktische informatie
Datum: Dinsdag 20 maart, 09.00 – 12.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk Irene, Oudelandstraat 75, 3073 LJ Rotterdam
Uitnodiging en aanmelden

 


 

26 oktober 2017

WERKCONFERENTIE | Doe, leer en inspireer 

Doen, leren en inspireren om zo meer te betekenen voor bewoners en wijken. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid nodigt je, samen met andere professionals, beleidsmakers, docenten, studenten en vertegenwoordigers van bewoners uit op donderdagmiddag 26 oktober.

Deze werkconferentie heeft een interactief programma met workshops en buurtsafari’s waar jij verder mee komt, zoals:

  • Opbrengsten werkplaats en nieuwe werkteams
  • Komt een wijkteam toe aan outreachend werken?
  • Bende van ellende: in gesprek met ervaringsdeskundigen
  • Samenspel formeel en informeel is een vak apart
  •  Maatwerk voor tieners in gezinnen met schulden
    En nog veel meer...

Praktische informatie

Werkconferentie 'Doe, leer en inspireer!' donderdag 26 oktober 2017
Inloop: vanaf 12.30 uur m.m.v. De Buurtvrouw
Programma: 13.00 tot 17.00 uur. Vanaf 17.00 uur netwerkborrel.
Waar: Theater aan de Schie, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam

UITNODIGING en aanmelden:

5 oktober 2017 

TOWNHALL | Vrijwilligers en de tegenprestatie 

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenleving. Zij zijn de smeerolie waardoor de voetbalvereniging draait, de boodschappen van de zieke buurvrouw worden gehaald en nieuwkomers taallessen krijgen.
In Rotterdam bestaat ook de ‘tegenprestatie’: voor het ontvangen van een uitkering moet je een tegenprestatie leveren. Vaak in de vorm van vrijwilligerswerk.
Zorgt de tegenprestatie ervoor dat iedereen meer meedoet? En wat zijn de gevolgen voor ’normaal’ vrijwilligerswerk? Tijdens de townhall meeting bespreken we wat er goed gaat en wat er beter kan.
Praat mee!

Praktische informatie
Datum: donderdag 5 oktober 2017
Tijdstip: De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigt om 21.30 uur met een borrel.
Locatie: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, Rotterdam.

UITNODIGING en aanmelden 


 

2 oktober 2017

KENNISCAFE | 

Hebben wij voldoende zicht op de drie decentralisaties binnen het sociaal domein? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we elkaar op de hoogte houden via de Werkplaats Sociaal Domein? Als Werkplaats en als Hogescholen organiseren we diverse kenniscafés over onder andere drie decentralisaties; Jeugdwet, Participatiewet en Wmo. Deze editie gaat over beleidsontwikkeling in het sociale domein.
Rotterdam heeft inmiddels enkele jaren ervaring met wijkteams, met de decentralisatie van zorg en welzijn en met de veranderende rol van professionals uit beleid en praktijk. Hoe kijkt de gemeente Rotterdam terug op deze periode? Hoe zijn de inzichten en ervaringen die zijn opgedaan verwerkt in (bijgesteld) beleid en aanbestedingen? Welke uitdagingen en kennisvragen zijn er voor de komende jaren?

Programma

Onno de Zwart (Directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp) van de gemeente Rotterdam gaat in op dergelijke vragen en licht de actuele praktijk toe. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen en gaan we met elkaar in gesprek over eigen ervaringen met dit thema. Waar loop jij als betrokken professional tegenaan? Hoe kijk jij terug op de ontwikkelingen in het sociaal domein en waar zie jij kansen voor verbinding van praktijk, beleid en gezamenlijke kennisontwikkeling?

Voor wie?

Betrokken professionals; jobcoaches, wijkteammedewerkers, hbo-docenten sociaal werk, beleidsambtenaren, medewerkers van het sociaal domein c.q. werk en inkomen van gemeenten, bedrijven en inwoners van de stad.

Praktische informatie 
Datum: maandag 2 oktober 2017 
Tijdstip: Inloop vanaf 14.45 uur, start 15.00 uur. Einde 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, Symposiumzaal, Museumpark 40, 3015 CX Rotterdam


 

21 september 2017

KICK-OFF | Werkteams jaar 2

Het tweede jaar van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid gaat van start met een bijeenkomst voor deelnemers aan en geïnteresseerden  in de werkteams 2017-2018. De bijeenkomst vormt de aftrap van het nieuwe jaar.

Praktische informatie 
Datum: donderdag 21 september 2017
Tijdstip: Inloop vanaf 14.00 uur, start 14.30 uur. Einde 17.00 
Locatie: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90, Rotterdam


 

29 mei 2017

KENNISCAFE | Thema Arbeidsparticipatie in het sociale domein

Voor kwetsbare burgers komen sociale problemen zelden alleen. Werkloosheid, schulden, gezinsproblemen, gezondheid en sociaal isolement kunnen een kluwen vormen waarin oorzaak en gevolg niet goed te onderscheiden zijn. Een van motieven voor de decentralisatie van sociaal beleid was om voor deze groepen integrale, op de lokale maat toegesneden dienstverlening te gaan organiseren die de hokjes van ‘Participatiewet’, ‘WMO’ en ‘Jeugdwet’ zou gaan overstijgen. 

Programma
Paul van der Aa, lector Inclusieve arbeid en kwetsbare burgers, licht de actuele discussie rondom dit vraagstuk toe. 
Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over eigen ervaringen met dit thema. Waar loop jij als betrokken professional tegenaan? In dit kenniscafé bespreken we hoe er meer aandacht voor arbeidsparticipatie binnen het brede sociale domein kan ontstaan.

Praktische informatie 
Datum: maandag 29 mei 2017 
Tijdstip: Inloop vanaf 14.45 uur, start 15.00 uur. Einde 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark 40, symposiumzaal 1e etage. 


11 mei 2017

KENNISBIJEENKOMST | Vrienden van het wijkteam - Gebundelde krachten in de eerste lijn

De gemeente Vlaardingen en Stichting Minters zijn aan zet voor alweer de derde uitwisselingsbijeenkomst van de werkgroep Doorontwikkeling wijkteams. Centraal staat het thema samenwerken in de eerste lijn met het medisch domein. Hoe zorg je voor goed contact met huisartsen? Met de POH GGZ? Met verpleegkundigen? Een intensieve ochtend waarna iedereen vertrekt met een voorraad do’s en don’ts en praktische handvatten voor de eigen praktijk.

Voor wie? 

Wij nodigen alle partijen die betrokken zijn bij de samenwerking in de eerste lijn van harte uit deel te nemen aan wat belooft een leerzame ochtend te worden: in de eerste plaats natuurlijk medewerkers van de wijkteams en de gemeenten, maar ook de medische professionals zijn van harte welkom. 

Praktische informatie 
Datum: Donderdag 11 mei 2017 
Tijdstip: Inloop vanaf 09:00 uur, start 09.30 uur. Einde 12:00 uur met lunch tot uiterlijk 12.30 uur
Locatie: Minters, Burgemeester van Lierplein 51, Vlaardingen (naast station Vlaardingen Oost)

De bijeenkomst is afgelast. Binnenkort volgt voor aanmelders en geïnteresseerden een aangepast programma, dat zich eveneens zal richten op de aansluiting van het medisch domein, zodat de ontwikkeling van praktijkkennis rondom dit thema naar behoefte voortgezet kan worden. Voor vragen of opmerkingen over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met Elizabeth van Twist. 


 

4 mei 2017

DIALOOGSESSIE | Wat verstaan we onder vitaliteit, veerkracht en positieve gezondheid in het kader van interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn

Mede door de grote decentralisaties in het sociaal domein is de samenwerking tussen disciplines toegenomen, bijvoorbeeld in sociale wijkteams waarin sociaal werkers en gezondheidswerkers samen optrekken. Bij interprofessionele samenwerking blijkt het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en het hanteren van gemeenschappelijke concepten van belang. Lectoraten spelen daar een constructieve rol bij, bijvoorbeeld in kennisateliers of werkplaatsen sociaal domein. Lectoraten willen immers onderzoek, onderwijs, beleid en beroepspraktijk met elkaar verbinden.

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de open en onderzoekende dialoog tussen professionals uit zorg en welzijn en andere disciplines. We willen daarbij bijvoorbeeld verkennen in hoeverre begrippen als positieve gezondheid, vitaliteit en veerkracht bruikbaar en betekenisvol zijn voor interprofessionele samenwerking in zorg en welzijn

Praktische informatie

Datum: Donderdag 4 mei 2017
Tijdstip: 14.00-16.30 uur gevolgd door een borrel
Locatie: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90, Rotterdam


10 april 2017

TRAINING | Het waarachtige verhaal

De training is een initiatief van de Brede Raad 010, de Werkplaats Sociaal Domein en het OBI, de onderzoeksafdeling van gemeente Rotterdam. De training is de opmaat voor de serie interviews om  “waarachtige” verhalen op te halen bij inwoners van Rotterdam. Met deze verhalen wil de Brede Raad 010 haar adviezen illustreren en verduidelijken.De training biedt praktische handvatten. Thema’s als aandachtig luisteren, basisvaardigheden gesprekstechnieken en interviewtechnieken komen aan bod. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende mogelijkheid om actief aan de gang te gaan. 

Praktische informatie 
Datum:    maandag 10 april 2017
Tijdstip:   13.30- 17.00
Locatie:   Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90 te Rotterdam


3 april 2017

KENNISBIJEENKOMST | Thema Jeugd (Jeugdwet & Jeugdrecht)

Hebben wij voldoende zicht op de drie decentralisaties binnen het sociaal domein? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we elkaar op de hoogte houden via de Werkplaats Sociaal Domein? Als Werkplaats en als Hogescholen organiseren we diverse kennisbijeenkomsten over onder andere de decentralisaties.

We beginnen met het onderdeel Jeugd (Jeugdwet en Jeugdrecht). Dit wordt verzorgd door Jorn Woudstra, docent bij de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en HBO rechten van Hogeschool Inholland.
Tijdens de bijeenkomst maak je nader kennis met de jeugdwet / het jeugdrecht en de werking ervan in de praktijk. Daarbij gaan we in dialoog over het belang van het thema voor burgers, praktijk, beleid en onderwijs.

Praktische informatie
Datum: maandag 3 april 2017
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Inholland Rotterdam
Adres: Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
Zaal: 0.326


21 maart 2017

FOCUSDAG ROTTERDAM  | Professionals in verbinding!

Op dinsdag 21 maart vindt de vijfde Focusdag voor jeugdprofessionals van de gemeente Rotterdam plaats. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid geeft diverse workshops waarbij ervaringen uit de praktijk worden gepresenteerd.

De gemeente Rotterdam organiseert voor de vijfde keer op rij de Focusdag. Een dag voor en met medewerkers van zorg-, welzijns- en jeugdhulpinstellingen. Deze keer worden mooie voorbeelden van samenwerking uit de praktijk getoond.

Voor wie?
Inspiratie- en scholingsdagen voor professionals in Rotterdam


7 maart 2017

NETWERKBIJEENKOMST 

In de regio Zuid-Holland Zuid is de Werkplaats Sociaal Domein op stoom aan het raken. De twee werkgroepen zijn aan de slag. Er worden focusgroepen georganiseerd en uitwisselingen gehouden voor en tussen wijkteams. We worden steeds actiever. We gaan de uitdaging aan hoe zoveel mogelijk verschillende perspectieven te verenigen rondom vraagstukken en ontwikkelingen in het sociaal domein. Graag horen we ook perspectief vanuit andere expertise.

In de werkplaats werken reeds twee hogescholen, zeven gemeenten en enkele zorg- en welzijnspartijen samen. Parallel hieraan gaan we continu het gesprek aan met ons groeiende netwerk. Om deze reden organiseren we op dinsdag 7 maart een netwerkbijeenkomst. In deze bijeenkomst zullen we op informele wijze met elkaar kennis maken, ervaringen delen en samen leervragen rondom de centrale thema’s verkennen. De thema's die dit jaar centraal staan zijn: 'doorontwikkeling sociale wijkteams' en 'samenwerking formeel - informeel’. Het idee is om in het najaar een vervolgbijeenkomst te organiseren.

Voor wie?
Mensen uit het onderwijs, het medisch domein en de jeugd- en ouderenzorg.


 

20 februari 2017

UITWISSELING | ‘Hoe groots klein kan zijn'

Elkaar ontmoeten is het allerbelangrijkst. Dat werd in de eerste uitwisselingsbijeenkomst van 23 januari j.l. in Rotterdam bevestigd door aanwezigen. Professionals in (sociale en jeugd) wijkteams, betrokken beleidsambtenaren en burgers blijven met elkaar in gesprek tijdens de volgende ontmoeting in Schiedam.

We kijken mee in Schiedam en ontdekken wat we van elkaar kunnen leren over: ‘Waar ligt de kracht van preventie? Hoe kan er vraaggericht gewerkt worden met burgers, vrijwillige hulp- of welzijnsorganisaties? Zijn er collectieve oplossingen mogelijk voor individuele vragen die bij wijkteams terecht komen?


 

23 januari 2017

UITWISSELING | Het best bewaarde geheim van (sociale) wijkteams

De ruimte die je als professional ervaart, de samenwerking met de ander waarvan (meer) zelfregie en zelfsturing en waarmee een gelijkwaardiger verhouding verwacht wordt. Deze en andere onderwerpen staan centraal om een stap verder te komen met de doorontwikkeling van (sociale) wijkteams en de invulling in de praktijk.
Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid leert van en met elkaar door ervaringen en praktijkkennis te delen tussen professionals in (sociale en jeugd) wijkteams en betrokken beleidsambtenaren. Samen met genodigden ontdekken we wat het best bewaarde geheim is en welke beloften van de decentralisaties wij al waar hebben kunnen maken. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden via de website gedeeld. 

Werkgroep 1 Doorontwikkeling sociale wijkteams bestaat uit jeugd- en wijkteammedewerkers, wijkteamleiders, managers van maatschappelijke organisaties en betrokken beleidsambtenaren binnen het sociale domein van de BAR-organisatie, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.Deze werkgroep nodigt betrokkenen en geïnteresseerden in 2017 meerdere keren uit om van en met elkaar te leren bij de doorontwikkeling van sociale wijkteams.

Laat je inspireren door succesvolle voorbeelden van andere gemeenten. #waarmaken!

 

 

Agenda

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact