Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Werkteams

In Jaar 2 van de werkplaats (2017-2018) zijn drie werkteams actief. In deze werkteams gaan bewoners, beleidsmakers, uitvoerende professionals en docentonderzoekers aan de slag met concrete uitdagingen in meerdere gemeenten tegelijk.

Werkteam 1: Preventie en intergenerationele problematiek
Het Werkteam 'Preventie en intergenerationele problematiek' gaat op zoek naar tools en interventies die destructieve patronen, die soms wel zeven generaties lang spelen, kunnen doorbreken. Tot aan januari wordt er geïnventariseerd om de kenmerken van de doelgroep, de methodiek of werkwijze en (theoretische) kaders te schetsen. Vanaf januari gaat het werkteam in drie gemeenten aan de slag, het liefst met min. drie gezinnen per gemeente. Voor de hulpverleners in het veld zal een handreiking en een evaluatiemodel worden ontwikkelt. Ondanks de lange adem die preventie van deze problematiek vraagt, zal voor zomer 2018 de eerste bevindingen worden gedeeld en overdraagbaar worden gemaakt.

Werkteam 2: Samenspel formeel en informeel
Het werkteam informeel-formeel richt zich als ‘ongepast’ werkteam op concrete problemen van problemen. In korte, intensieve traject zal rond een persoon een problematiek worden opgepakt. Vanuit een bewonersvraag zal dit team juist achter de voordeur en aan de keukentafel van formele instellingen het samenspel op zoeken. Het werkteam werkt gezamenlijk aan deze casussen om een doorbraak te realiseren én tijdens het proces te leren door doen. Thema's die zullen worden opgepakt zijn de 'mantelzorgboete' (kostendelersnorm), uithuiszetting ouderen en radicalisering jongeren.

Werkteam 3: Platforms
a. Platform Ontmoeting en Innovatie
Het werkteam 'Platform Ontmoeting en Innovatie' ontwikkelt nieuwe vormen van ontmoeting. In het bijzonder gaat het om ontmoeting tussen bewoners, wijkteams en beleidsmaker. De eerste maanden worden gedeelde waarden opgehaald, doelen en werkwijzen geformuleerd en vanaf januari geëxperimenteerd met nieuwe vormen van ontmoeting. Dit zal in wijken in verschillende gemeenten gebeuren. In de wijk Delfshaven in Rotterdam wordt gewerkt aan nieuwe verbindingen met uiteenlopende partijen. Hoe zorgt een nieuw platform van bewoners, beleidsmakers en professionals voor structureel meer en betere samenwerking op wijkniveau? Er wordt gewerkt met joint-effort-methode als verbinding tussen top-down en bottom-up.
Meer weten over dit werkteam? Lees dan hier de update van december.

b. Platform Verbondenheid en Veerkracht 
Sinds december 2017 zijn enkele professionals uit de sociale en culturele sectoren in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Barendrecht verenigd in het Platform Verbondheid en Veerkracht om kennis en
ervaringen te delen rondom de aanpak van eenzaamheid. Hiertoe wordt inspiratie gezocht in literatuur en praktijk en worden nieuwe initiatieven vormgegeven die in de praktijk kunnen worden ingezet. In de aanpak van eenzaamheid wordt ingezet op het werken aan verbondenheid, veerkracht en zingeving. 

Interesse in de werkteams?

Neem contact op met de Werkplaats: d.j.ter.avest@hr.nl 

 

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact