Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Thema's

In het voorjaar van 2016 hebben de partners van de werkplaats een vijftal ‘brede’ en voor praktijk relevante integrale thema’s onderscheiden. De eerste twee thema's staan centraal in de uitvoeringspraktijk van de werkplaats.

1. Doorontwikkeling van Sociale Wijkteams

Sociale wijkteams zijn de pilotfase nog niet voorbij. In veel gemeenten en organisaties staat de komende jaren de uitdaging centraal om de sociale wijkteams door te ontwikkelen en aan te passen aan de nog steeds groeiende kennis en praktijk.

2. Samenwerking formeel en informeel.
De (werk)relatie tussen informeel en formeel, tussen professionele zorg en sociale steun en tussen professionals en vrijwilligers/mantelzorgers blijkt voor alle betrokken partijen een relatie die vragen oproept.

3. Meten en weten in het sociale domein.
De vraag naar verantwoording, naar aanwijsbare resultaten, naar onderbouwing en naar fundering wordt steeds luider. Echter, het sociale domein laat zich moeilijk alleen in een kwantitatief/cijfermatig wetenschappelijk kader stoppen. Er zijn nieuwe, andere manieren nodig om het sociale domein te bemeten en te evalueren.

4. Relatie en onderlinge verbondenheid binnen het sociale domein.
Nogal wat vraagstukken in de zorg en ondersteuning hangen veelal samen met armoede (schulden) en gebrek aan participatie. Dat er relaties bestaat tussen opvoedingsproblematiek en inkomensproblemen, huiselijk geweld en psychische problemen of schulden en eenzaamheid is evident. Maar hoe pakken we dergelijke complexe problemen in samenhang aan?

5. Participatie, zelf(samen)redzaamheid en eigen kracht.
Van de bewoners wordt verwacht dat ze bij het oplossen van problemen meer uit gaan van de eigen kracht en het eigen netwerk en zich in de samenleving actiever opstellen als vrijwilliger. Professionals moeten burgers ondersteunen in het versterken van de eigen kracht en het bij elkaar brengen van het informele netwerk.

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact