Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Nieuwsberichten

Vorige123456Volgende
 

24-05-2018: Meer ontmoeting en minder moeten voor wijkteams

Ont-moeten blijkt noodzakelijk om te doen wat nodig is in de transformatie. Buiten de lijntjes kunnen, durven en mogen kleuren, soms protocollen en procedures tijdelijk loslaten of geheel aanpassen. Dit is één van de vele opbrengsten van de werkgroep ‘Doorontwikkeling wijkteams’, gebundeld is de publicatie ‘Ruimte voor ont-moeting’.
 

13-05-18: Burgerkracht als doorzettingskracht

13-05-18: Burgerkracht als doorzettingskracht Vanaf oktober 2017 is ‘Werkteam 2’ van de Werkplaats, bestaande uit beleidsmakers, sociaal professionals, docentonderzoekers, sociaal ondernemers, vrijwilligers en bewoners’, actief. Het werkteam richt zich als ‘ongepast’ team op concrete bewonersproblemen. Het team komt achter de voordeur van formele instellingen en schuift bij ditmaal bij hén aan de keukentafel. Hoe verloopt het proces?
 

09-05-18: Een nieuw perspectief op de resultaatgerichte bekostiging

09-05-18: Een nieuw perspectief op de resultaatgerichte bekostiging Studenten Sibel Orbay, Christian van Zweden, Marlie Wisse en Jeffrey Warnaar hebben voor hun opleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam een onderzoek gedaan naar knelpunten en succesfactoren bij de implementatie van het werken met de Resultaatgerichte bekostiging (RGB) binnen de wijkteams in de BAR-organisatie. Op maandag 7 mei organiseerden de studenten een kenniscafé in de raadszaal van de gemeente Ridderkerk, waarbij ze de resultaten uit het onderzoek deelden met medewerkers uit de wijkteams, coördinatoren en beleidsmedewerkers.
 

27-04-18: Werkplaats op Focusdag gemeente Rotterdam

27-04-18: Werkplaats op Focusdag gemeente Rotterdam De Werkplaats verzorgde samen met wijkteammedewerkers uit Rotterdam en Schiedam de workshop 'Patronen doorbreken' op de Focusdag 2018 van de gemeente Rotterdam
 

24-04-18: Gastcollege van WijkOndersteuningsTeam Schiedam

24-04-18: Gastcollege van WijkOndersteuningsTeam Schiedam Studenten MWD van Hogeschool Inholland kregen een gastcollege dat verzorgd is door WOT-medewerker Frederiek van der Klugt
 

19-04-18: Focusgroep Informele zorg en ondersteuning

19-04-18: Focusgroep Informele zorg en ondersteuning Sinds eind december 2017 is de gemeente Rotterdam een visietraject gestart om te werken naar een Rotterdamse visie op informele zorg en ondersteuning. In het kader van dit visietraject organiseerde de Werkplaats om donderdag 19 april een focusgroep.
 

12-04-18: Workshop Werken met Genogrammen

12-04-18: Workshop Werken met Genogrammen Wijkteammedewerkers uit Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam bezochten Hogeschool Rotterdam onlangs voor een workshop ‘Werken met Genogrammen’, een van de interventies die wordt gebruikt bij het onderzoek rondom intergenerationele problematiek.
 

02-04-18: Werkplaats bij Kennisfestival gemeente Rotterdam

02-04-18: Werkplaats bij Kennisfestival gemeente Rotterdam Voor de tweede keer organiseerde gemeente Rotterdam het Rotterdam Kennisfestival.De Werkplaats en de beide hogescholen waren uiteraard aanwezig deze dag.
 

25-03-18: Terugblik Kenniscafé Kindveiligheid

25-03-18: Terugblik Kenniscafé Kindveiligheid De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en Samen Een Feijenoord organiseerden op 20 maart samen de bijeenkomst Kindveiligheid. In Huis van de Wijk Irene verzamelden zich ruim 45 studenten en docenten van het HBO Social Work, MBO Albeda, sociale professionals van o.a SJD, CVD wijkteams, en ambtenaren vanuit verschillende gemeenten om over Kindveiligheid en privacy te praten.
 

13-02-2018: Op weg naar een inclusief Rotterdam

13-02-2018: Op weg naar een inclusief Rotterdam De Brede Raad 010 heeft de samenwerking gezocht met de Werkplaats om te helpen bij het ophalen van waarachtige verhalen van Rotterdammers. We hebben deze samenwerking gekoppeld aan de vraag die de Brede Raad 010 had gekregen van de gemeente om in gesprek te gaan met Rotterdammers met een beperking om te horen wat volgens hun de prioriteiten zijn voor de Rotterdamse inclusie agenda.
 

09-02-2018: Cliëntperspectief centraal tijdens spiegelgesprek

09-02-2018: Cliëntperspectief centraal tijdens spiegelgesprek Sinds een aantal maanden is er een pilot gestart met Wmo-consulenten van ROGplus in een aantal wijkteams van de MVS-gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Men wil komen tot één integrale toegang: dat inwoners op één punt terecht kunnen met al hun hulpvragen. Wat zijn de ervaringen van de eerste cliënten van deze pilot? Hoe maken we gebruik van het cliëntperspectief?
 

25-01-18: Sociale innovatie in de praktijk

25-01-18: Sociale innovatie in de praktijk De verwachtingen over sociale innovatie als oplossing voor allerlei hedendaagse maatschappelijke vraagstukken zijn vaak hooggespannen. Maar kunnen deze verwachtingen in de praktijk worden waargemaakt? Vragen als deze worden van diverse, en soms ook ontnuchterende, antwoorden voorzien in de onlangs verschenen essaybundel 'Sociale innovatie in de praktijk'.
 

10-01-18: De werkteams zijn aan de slag in de regio

Sinds september zijn de drie werkteams aan de slag in de regio Zuid-Holland Zuid. En steeds meer mensen sluiten zich aan! Aan de werkteams zijn momenteel ruim vijftig mensen verbonden en het aantal is stijgende! Binnen deze enthousiaste groep vind je ruim twintig uitvoerende professionals (waaronder veel wijkteammedewerkers), zo’n tien beleidsmakers, zeven hogeschooldocenten en ook ruim tien bewoners en tien betrokken professionals die verbonden zijn aan een stichting, sociale onderneming of als zelfstandige actief zijn.
 

18-12-17: Met de benen op de (keuken)tafel? Formeel en informeel in het sociale domein

Onlangs verscheen van Frank Post, betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid een artikel over formeel en informeel in Journal of Social Intervention.
 

23-11-2017: Wat doen de werkplaatsen sociaal domein?

23-11-2017: Wat doen de werkplaatsen sociaal domein? De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn broedplaatsen waar we met elkaar leren en samen oplossingen aandragen voor lokale uitdagingen. Het nest is gebouwd door een collectief van regionale partners. De gelegde eieren zijn van waarde voor de eigen regio. Maar de Werkplaatsen hebben ook veel te bieden voor andere regio’s en voor landelijke kennispartners.
Vorige123456Volgende
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact