Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Blog

De werkgroepen van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid richten zich tot de zomer 2017 in zeven bijeenkomsten op ‘doorontwikkeling sociale wijkteams’ en  ‘aansluiting informele en formele zorg’. In de werkwijze van de werkgroepen staat het transformatieleren centraal. Een belangrijk aspect van transformatieleren is ervaringsleren, waarbij er zowel aandacht gaat naar ervaringen als naar kennisontwikkeling. Ervaringsleren is een actief proces waar bestaande kennis wordt uitgewisseld en nieuwe kennis en inzichten worden opgebouwd. De blogberichten geven inzicht in de deelnemers en de leerprocessen van de werkgroepen.

 

 

Blog 8: Werkteamlid Saskia over eenzaamheid

Blog 8: Werkteamlid Saskia over eenzaamheid Saskia Weltevrede maakt deel uit van Werkteam 3 'Platform voor Verbondenheid en Veerkracht' Ze schrijft in deze blog over eenzaamheid. "Eenzaamheid is nog altijd een actueel onderwerp en krijgt hernieuwde aandacht nu duidelijk wordt dat steeds meer jonge mensen kampen met gevoelens van eenzaamheid. "
 

Blog 7: Werkgroeplid Colette stelt zich voor

Blog 7: Werkgroeplid Colette stelt zich voor "Alleen als we open durven te zijn over ons werk kunnen we echt iets van elkaar leren." Colette Gaillard senior beleidsmedewerker bij Minters maakt deelt uit van de werkgroep 'doorontwikkeling wijkteams.
 

Blog 6: Werkgroeplid Jessica stelt zich voor

Blog 6: Werkgroeplid Jessica stelt zich voor Jessica van der Plas werkt als projectmedewerker Informele Zorg bij de gemeente Dordrecht. Jessica is verbonden aan Werkgroep 2. "De verbinding tussen formele en informele partijen is essentieel voor onze ambitie als gemeente."
 

Blog 5: Een eeuwenoud gesprek...

Blog 5: Een eeuwenoud gesprek... "Ondersteunen op de tussenruimte bij mensen. Niet op het individu , niet los op een project/ onderwijs maar op de ruimte er tussen. Wat hebben mensen nodig om elkaar te begrijpen , wat hebben mensen nodig om met elkaar te kunnen samenwerken. "
 

Blog 4: Onderweg

Blog 4: Onderweg "Zo vlak voor de feestdagen is het goed moment op terug te kijken op een interessant en vooral dynamisch eerste kwartaal van de Werkgroepen. (...) Het ontwikkeltraject blijkt constant aan verandering onderhevig te zijn; wat mogelijk is, wat lukt, wat kan, wat men wil - dat is leidend en bepaald de routes die we nemen."
 

Blog 3: Schrijven over je werk is zeggen dat je werk er toe doet

Blog 3: Schrijven over je werk is zeggen dat je werk er toe doet "We kunnen lang en kort over kwaliteit van leven spreken. Waar het mij vooral om gaat, is dat mensen zelf hun leven beoordelen met ‘goed’, er tevreden over zijn of waardevol. Daar kunnen en willen we de komende negen maanden van alles aan en voor doen."
 

Blog 2: Dagdroom over wat we in negen maanden kunnen bereiken

Blog 2: Dagdroom over wat we in negen maanden kunnen bereiken "Als we de ander weer zien als ‘heel mens met zijn negatieve en positieve kanten, deugden, kwaliteiten en kwetsbaarheden en kracht’ dan werkt iedereen altijd aan het bevorderen van zijn/haar kwaliteit van leven."
 

Blog 1: Wat is samen met en van elkaar leren?

Blog 1: Wat is samen met en van elkaar leren? De werkgroepen van Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid zijn van start. Maar hoe verloopt zo'n bijeenkomst nou precies en wat willen we met elkaar bereiken?
In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact