Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Agenda

26 oktober 2017

WERKCONFERENTIE | Werkend leren, lerend werken 

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor alle deelnemers en geïnteresseerden waarin de opbrengsten worden gedeeld en vooruitgeblikt wordt op de nieuwe activiteiten van en met elkaar. Het programma vindt plaats in de middag.

Meer informatie volgt.

5 oktober 2017 

TOWNHALL | Vrijwilligers en de tegenprestatie 

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenleving. Zij zijn de smeerolie waardoor de voetbalvereniging draait, de boodschappen van de zieke buurvrouw worden gehaald en nieuwkomers taallessen krijgen.
In Rotterdam bestaat ook de ‘tegenprestatie’: voor het ontvangen van een uitkering moet je een tegenprestatie leveren. Vaak in de vorm van vrijwilligerswerk.
Zorgt de tegenprestatie ervoor dat iedereen meer meedoet? En wat zijn de gevolgen voor ’normaal’ vrijwilligerswerk? Tijdens de townhall meeting bespreken we wat er goed gaat en wat er beter kan.
Praat mee!

Praktische informatie
Datum: donderdag 5 oktober 2017
Tijdstip: De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigt om 21.30 uur met een borrel.
Locatie: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, Rotterdam.

UITNODIGING en aanmelden 

 

2 oktober 2017

KENNISCAFE | 

Hebben wij voldoende zicht op de drie decentralisaties binnen het sociaal domein? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we elkaar op de hoogte houden via de Werkplaats Sociaal Domein? Als Werkplaats en als Hogescholen organiseren we diverse kenniscafés over onder andere drie decentralisaties; Jeugdwet, Participatiewet en Wmo. Deze editie gaat over beleidsontwikkeling in het sociale domein.
Rotterdam heeft inmiddels enkele jaren ervaring met wijkteams, met de decentralisatie van zorg en welzijn en met de veranderende rol van professionals uit beleid en praktijk. Hoe kijkt de gemeente Rotterdam terug op deze periode? Hoe zijn de inzichten en ervaringen die zijn opgedaan verwerkt in (bijgesteld) beleid en aanbestedingen? Welke uitdagingen en kennisvragen zijn er voor de komende jaren?

Programma

Onno de Zwart (Directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp) van de gemeente Rotterdam gaat in op dergelijke vragen en licht de actuele praktijk toe. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen en gaan we met elkaar in gesprek over eigen ervaringen met dit thema. Waar loop jij als betrokken professional tegenaan? Hoe kijk jij terug op de ontwikkelingen in het sociaal domein en waar zie jij kansen voor verbinding van praktijk, beleid en gezamenlijke kennisontwikkeling?

Voor wie?

Betrokken professionals; jobcoaches, wijkteammedewerkers, hbo-docenten sociaal werk, beleidsambtenaren, medewerkers van het sociaal domein c.q. werk en inkomen van gemeenten, bedrijven en inwoners van de stad.

Praktische informatie 
Datum: maandag 2 oktober 2017 
Tijdstip: Inloop vanaf 14.45 uur, start 15.00 uur. Einde 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, Symposiumzaal, Museumpark 40, 3015 CX Rotterdam

UITNODIGING en aanmelden

 

21 september 2017

KICK-OFF | Werkteams jaar 2

Het tweede jaar van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid gaat van start met een bijeenkomst voor deelnemers aan en geïnteresseerden  in de werkteams 2017-2018. De bijeenkomst vormt de aftrap van het nieuwe jaar.

Praktische informatie 
Datum: donderdag 21 september 2017
Tijdstip: Inloop vanaf 14.00 uur, start 14.30 uur. Einde 17.00 
Locatie: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90, Rotterdam

 

29 mei 2017

KENNISCAFE | Thema Arbeidsparticipatie in het sociale domein

Voor kwetsbare burgers komen sociale problemen zelden alleen. Werkloosheid, schulden, gezinsproblemen, gezondheid en sociaal isolement kunnen een kluwen vormen waarin oorzaak en gevolg niet goed te onderscheiden zijn. Een van motieven voor de decentralisatie van sociaal beleid was om voor deze groepen integrale, op de lokale maat toegesneden dienstverlening te gaan organiseren die de hokjes van ‘Participatiewet’, ‘WMO’ en ‘Jeugdwet’ zou gaan overstijgen. 

Programma
Paul van der Aa, lector Inclusieve arbeid en kwetsbare burgers, licht de actuele discussie rondom dit vraagstuk toe. 
Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over eigen ervaringen met dit thema. Waar loop jij als betrokken professional tegenaan? In dit kenniscafé bespreken we hoe er meer aandacht voor arbeidsparticipatie binnen het brede sociale domein kan ontstaan.

Praktische informatie 
Datum: maandag 29 mei 2017 
Tijdstip: Inloop vanaf 14.45 uur, start 15.00 uur. Einde 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark 40, symposiumzaal 1e etage. 

UITNODIGING en aanmelden

 

11 mei 2017

KENNISBIJEENKOMST | Vrienden van het wijkteam - Gebundelde krachten in de eerste lijn

De gemeente Vlaardingen en Stichting Minters zijn aan zet voor alweer de derde uitwisselingsbijeenkomst van de werkgroep Doorontwikkeling wijkteams. Centraal staat het thema samenwerken in de eerste lijn met het medisch domein. Hoe zorg je voor goed contact met huisartsen? Met de POH GGZ? Met verpleegkundigen? Een intensieve ochtend waarna iedereen vertrekt met een voorraad do’s en don’ts en praktische handvatten voor de eigen praktijk.

Voor wie? 

Wij nodigen alle partijen die betrokken zijn bij de samenwerking in de eerste lijn van harte uit deel te nemen aan wat belooft een leerzame ochtend te worden: in de eerste plaats natuurlijk medewerkers van de wijkteams en de gemeenten, maar ook de medische professionals zijn van harte welkom. 

Praktische informatie 
Datum: Donderdag 11 mei 2017 
Tijdstip: Inloop vanaf 09:00 uur, start 09.30 uur. Einde 12:00 uur met lunch tot uiterlijk 12.30 uur
Locatie: Minters, Burgemeester van Lierplein 51, Vlaardingen (naast station Vlaardingen Oost)

De bijeenkomst is afgelast. Binnenkort volgt voor aanmelders en geïnteresseerden een aangepast programma, dat zich eveneens zal richten op de aansluiting van het medisch domein, zodat de ontwikkeling van praktijkkennis rondom dit thema naar behoefte voortgezet kan worden. Voor vragen of opmerkingen over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met Elizabeth van Twist. 

 

4 mei 2017

DIALOOGSESSIE | Wat verstaan we onder vitaliteit, veerkracht en positieve gezondheid in het kader van interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn

Mede door de grote decentralisaties in het sociaal domein is de samenwerking tussen disciplines toegenomen, bijvoorbeeld in sociale wijkteams waarin sociaal werkers en gezondheidswerkers samen optrekken. Bij interprofessionele samenwerking blijkt het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en het hanteren van gemeenschappelijke concepten van belang. Lectoraten spelen daar een constructieve rol bij, bijvoorbeeld in kennisateliers of werkplaatsen sociaal domein. Lectoraten willen immers onderzoek, onderwijs, beleid en beroepspraktijk met elkaar verbinden.

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de open en onderzoekende dialoog tussen professionals uit zorg en welzijn en andere disciplines. We willen daarbij bijvoorbeeld verkennen in hoeverre begrippen als positieve gezondheid, vitaliteit en veerkracht bruikbaar en betekenisvol zijn voor interprofessionele samenwerking in zorg en welzijn

Praktische informatie

Datum: Donderdag 4 mei 2017
Tijdstip: 14.00-16.30 uur gevolgd door een borrel
Locatie: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90, Rotterdam

UITNODIGING en aanmelden

   

10 april 2017

TRAINING | Het waarachtige verhaal

De training is een initiatief van de Brede Raad 010, de Werkplaats Sociaal Domein en het OBI, de onderzoeksafdeling van gemeente Rotterdam. De training is de opmaat voor de serie interviews om  “waarachtige” verhalen op te halen bij inwoners van Rotterdam. Met deze verhalen wil de Brede Raad 010 haar adviezen illustreren en verduidelijken.De training biedt praktische handvatten. Thema’s als aandachtig luisteren, basisvaardigheden gesprekstechnieken en interviewtechnieken komen aan bod. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende mogelijkheid om actief aan de gang te gaan. 

Praktische informatie 
Datum:    maandag 10 april 2017
Tijdstip:   13.30- 17.00
Locatie:   Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90 te Rotterdam

 

3 april 2017

KENNISBIJEENKOMST | Thema Jeugd (Jeugdwet & Jeugdrecht)

Hebben wij voldoende zicht op de drie decentralisaties binnen het sociaal domein? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we elkaar op de hoogte houden via de Werkplaats Sociaal Domein? Als Werkplaats en als Hogescholen organiseren we diverse kennisbijeenkomsten over onder andere de decentralisaties.

We beginnen met het onderdeel Jeugd (Jeugdwet en Jeugdrecht). Dit wordt verzorgd door Jorn Woudstra, docent bij de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en HBO rechten van Hogeschool Inholland.
Tijdens de bijeenkomst maak je nader kennis met de jeugdwet / het jeugdrecht en de werking ervan in de praktijk. Daarbij gaan we in dialoog over het belang van het thema voor burgers, praktijk, beleid en onderwijs.

Praktische informatie
Datum: maandag 3 april 2017
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Inholland Rotterdam
Adres: Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
Zaal: 0.326

UITNODIGING en aanmelden

 

21 maart 2017

FOCUSDAG ROTTERDAM  | Professionals in verbinding!

Op dinsdag 21 maart vindt de vijfde Focusdag voor jeugdprofessionals van de gemeente Rotterdam plaats. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid geeft diverse workshops waarbij ervaringen uit de praktijk worden gepresenteerd.

De gemeente Rotterdam organiseert voor de vijfde keer op rij de Focusdag. Een dag voor en met medewerkers van zorg-, welzijns- en jeugdhulpinstellingen. Deze keer worden mooie voorbeelden van samenwerking uit de praktijk getoond.

Voor wie?
Inspiratie- en scholingsdagen voor professionals in Rotterdam

Meer informatie

 

 

7 maart 2017

NETWERKBIJEENKOMST 

In de regio Zuid-Holland Zuid is de Werkplaats Sociaal Domein op stoom aan het raken. De twee werkgroepen zijn aan de slag. Er worden focusgroepen georganiseerd en uitwisselingen gehouden voor en tussen wijkteams. We worden steeds actiever. We gaan de uitdaging aan hoe zoveel mogelijk verschillende perspectieven te verenigen rondom vraagstukken en ontwikkelingen in het sociaal domein. Graag horen we ook perspectief vanuit andere expertise.

In de werkplaats werken reeds twee hogescholen, zeven gemeenten en enkele zorg- en welzijnspartijen samen. Parallel hieraan gaan we continu het gesprek aan met ons groeiende netwerk. Om deze reden organiseren we op dinsdag 7 maart een netwerkbijeenkomst. In deze bijeenkomst zullen we op informele wijze met elkaar kennis maken, ervaringen delen en samen leervragen rondom de centrale thema’s verkennen. De thema's die dit jaar centraal staan zijn: 'doorontwikkeling sociale wijkteams' en 'samenwerking formeel - informeel’. Het idee is om in het najaar een vervolgbijeenkomst te organiseren.

Voor wie?
Mensen uit het onderwijs, het medisch domein en de jeugd- en ouderenzorg.

 

20 februari 2017

UITWISSELING | ‘Hoe groots klein kan zijn'

Elkaar ontmoeten is het allerbelangrijkst. Dat werd in de eerste uitwisselingsbijeenkomst van 23 januari j.l. in Rotterdam bevestigd door aanwezigen. Professionals in (sociale en jeugd) wijkteams, betrokken beleidsambtenaren en burgers blijven met elkaar in gesprek tijdens de volgende ontmoeting in Schiedam.

We kijken mee in Schiedam en ontdekken wat we van elkaar kunnen leren over: ‘Waar ligt de kracht van preventie? Hoe kan er vraaggericht gewerkt worden met burgers, vrijwillige hulp- of welzijnsorganisaties? Zijn er collectieve oplossingen mogelijk voor individuele vragen die bij wijkteams terecht komen?

 

23 januari 2017

UITWISSELING | Het best bewaarde geheim van (sociale) wijkteams

De ruimte die je als professional ervaart, de samenwerking met de ander waarvan (meer) zelfregie en zelfsturing en waarmee een gelijkwaardiger verhouding verwacht wordt. Deze en andere onderwerpen staan centraal om een stap verder te komen met de doorontwikkeling van (sociale) wijkteams en de invulling in de praktijk.
Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid leert van en met elkaar door ervaringen en praktijkkennis te delen tussen professionals in (sociale en jeugd) wijkteams en betrokken beleidsambtenaren. Samen met genodigden ontdekken we wat het best bewaarde geheim is en welke beloften van de decentralisaties wij al waar hebben kunnen maken. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden via de website gedeeld. 

Werkgroep 1 Doorontwikkeling sociale wijkteams bestaat uit jeugd- en wijkteammedewerkers, wijkteamleiders, managers van maatschappelijke organisaties en betrokken beleidsambtenaren binnen het sociale domein van de BAR-organisatie, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.Deze werkgroep nodigt betrokkenen en geïnteresseerden in 2017 meerdere keren uit om van en met elkaar te leren bij de doorontwikkeling van sociale wijkteams.

 

12 december 2016

UITNODIGING | Rotterdams Kennisfestival
Op 12 december vindt het Rotterdams Kennisfestival plaats, een initiatief van Gemeente Rotterdam en haar kennispartners. Tijdens het Rotterdam Kennisfestival worden de diverse, bestaande (kennis)samenwerkingsvormen gevierd, wordt uitgedragen wat goed gaat, aangezet tot reflectie en innovatie en vragen en antwoorden gesteld. Dit gebeurt in diverse workshops, kennisshops, wormshops en winshops.
De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid is aanwezig met een workshop.

Voor wie?
Het festival is voor iedereen die kennis en onderzoek beter wil (laten) benutten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de stad en de Rotterdammers.

Programma en aanmelden:rotterdamkennisfestival.nl/home

 

 

22 september 2016

UITNODIGING | Startconferentie Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

De Wmo-werkplaats Rotterdam, die in de periode 2012-2016 actief was, maakt een doorstart onder de naam Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Op dit moment zijn al de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en de BAR-organisatie betrokken. Samen met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland/Rotterdam gaat de werkplaats aan de slag met het thema ‘integraal werken in de wijk’. Tijdens de startconferentie presenteert de werkplaats haar programma.

Programma
10.30 uur - Opening dagvoorzitter
10.35 uur - Korte terugblik Wmo-Werkplaats Rotterdam en Implementatietraject en vooruitblik Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
11.00 uur - Panelgesprek met wethouders gemeenten BAR-organisatie, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen en directeuren Sociale opleidingen van Hogeschool Rotterdam en Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Hogeschool InHolland. Onderwerp: de transformatie gaat niet alleen over het verbeteren van de 'kwaliteit van zorg', maar evenzeer over 'kwaliteit van leven'.
11.35 uur - Presentatie werkprogramma
11.45 uur - Officiele opening
12.00 uur - Afsluiting met een drankje

Voor wie?
Wijkteamleden, wijkteammanagers, vrijwilligersorganisaties, docenten, beleidsmakers, gemeenteraadsleden. Iedereen die betrokken is bij, en geïnteresseerd is in het sociaal domein in de regio Zuid-Holland Zuid.

Locatie
Bibliotheektheater Openbare Bibliotheek Rotterdam
Hoogstraat 108, 3011 PV Rotterdam
(op loopafstand van NS Station Blaak en metrostation Blaak)

Aanmelden

Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn en/of meer informatie ontvangen over de Werkplaats Social Domein Zuid-Holland Zuid?

> Vul het aanmeldformulier in

 

26 mei 2016 

UITNODIGING | Werkconferentie 'Werken in wijkteams' 
Kansen en dilemma's voor de nieuwe sociaal werker 

Na anderhalf jaar ervaring met de wijkteams in Rotterdam is een beeld ontstaan van de vraagstukken die zich hierbij voordoen. Bijvoorbeeld bij de WMO-werkplaats / regionale werkplaats sociaal domein, die met een aantal van die teams leerkringen heeft opgezet. Of bij de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW, voorheen NVMW), waar regelmatig vragen binnenkomen van sociaal werkers over de verhouding tussen hun beroepsprofiel en beroepscode en gemeentelijke richtlijnen. Wat gaat goed en waar botst of schuurt het? Wat beschouw je als kinderziektes van een nieuwe werkwijze en waar maak je je zorgen over? En vanuit welk perspectief ontstaan die vragen? Wat werkt en voor wie?

Naar aanleiding van deze ervaringen en vragen organiseren het Rotterdamse regionetwerk van de BPSW en de regionale werkplaats sociaal domein Zuid-Holland Zuid samen op donderdagmiddag 26 mei van 13.30-17.00 uur een werkconferentie over de sociaal werker in het wijkteam. De conferentie richt zich vooral op sociaal werkers, betrokken gemeenteambtenaren, docenten en studenten, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

Noteer de datum, opgeven kan alvast bij Michelle Bax: michelle.bax@inholland.nl. Eind april wordt het definitieve programma verspreid en dan krijg je nog gelegenheid de keuze voor een workshop aan te geven.

 

1 oktober 2015

UITNODIGING | CONFERENTIE Sterker in de transformatie
Inspiratie en praktisch houvast met de producten van de Wmo-werkplaats Rotterdam

Wmo-werkplaats Rotterdam onderzocht en ontwikkelde de afgelopen drie jaar nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn om de leefsituatie van kwetsbare burgers te verbeteren. We blikken tijdens de conferentie op donderdag 1 oktober met elkaar terug op de afgelopen periode. We delen opgedane kennis en ervaring op het gebied van vier thema's:

1. Verplicht vrijwilligerswerk
2. Religieus geïnspireerde praktijken (De huiskamer van de wijk)
3. Activering sociale netwerken
4. Nieuwe publieke ruimtes

Workshops en praktijkproducten
Tijdens workshops presenteren onderzoekers en praktijkpartners de producten die zij ontwikkelden voor gemeenten, organisaties in de zorg- en welzijnssector, opleiders en andere belangstellenden. Van een digitaal dossier voor het onderwijs tot een handreiking voor bijstandsgerechtigden, de producten bieden inspiratie en praktische houvast. Eén van de sessies staat in het teken van het implementatietraject: een ondersteuningsprogramma voor wijkteam- en vraagwijzermedewerkers.

Lerende sociale professionals
We kijken tijdens de conferentie ook graag met u vooruit: Wat vraagt de transformatie die nu en de komende jaren plaatsvindt in het (brede) sociale domein van de professional en de gemeenten? Hoe gaan we verder?

Tot slot ontvangt u het begeleidende werkboek 'Lerende sociale professionals', een bundel voor het onderwijs en de praktijk.

Programma
14:00 uur - Inloop
14:20 uur - Welkomstwoord
14:30 uur - Workshopsessies producten
15:45 uur - Samen leren (reflectie en terugkoppeling)
16:15 uur - Presentatie werkboek
16:30 uur - Borrel

Sterker in de Transformatie
Donderdag 1 oktober 2015
14:00 - 17:00 uur
Posthumalaan 90, Rotterdam
(Hogeschool Inholland)

 

17 september 2015 

UITNODIGING | Werkconferentie Regionale verbreding Wmo-werkplaats Rotterdam

De Wmo-werkplaats Rotterdam zocht en ontwikkelde de afgelopen drie jaar nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn om de leefsituatie van kwetsbare burgers te verbeteren. Met subsidie vanuit het Ministerie van VWS zijn vier producten ontwikkeld voor de praktijk van het (gemeentelijk) beleid en de welzijnszorgsector.

Regionale verbreding
Op dit moment is de Wmo-werkplaats in overleg met de Ministeries VWS en BZK en de VNG over een regionale en inhoudelijke verbreding en de voorwaarden daarbij. De besluitvorming daarvan wordt naar verwachting begin 2016 afgerond. Vooruitlopend op deze besluitvorming, verkent de werkplaats de belangstelling bij andere regionaal opererende zorg-en welzijnsinstellingen en gemeenten in de regio.

Programma
Op 17 september presenteert de werkplaats vernieuwende producten op basis van beloftevolle praktijken in de Wmo. Daarnaast kijken we met regionale partijen naar het toekomstperspectief van de Wmo aan de hand van drie vragen:

1. Welke aanknopingspunten zien wij om de Wmo-werkplaats Rotterdam te verbreden naar een regionale werkplaats voor de regio Rijnmond?
2. Wat zijn voor u aantrekkelijke voorwaarden en voordelen van een partnerschap in een dergelijke regionale werkplaats?
3. Waar beginnen wij met het inhoudelijk verbreden van de Wmo werkplaats van welzijn naar zorg en jeugd?

Naast deze drie vragen vormen twee notities een leidraad. Eén notitie is van de hand van mevrouw Vonckeman en één notitie is gepubliceerd door de VNG.
Tijdens de bijeenkomst is vanzelfsprekend de mogelijkheid tot netwerken met profssionals uit zorg-en welzijnsinstellingen uit de regio Rijnmond.

Regionale verbreding Wmo-werkplaats Rotterdam
Donderdag 17 september
10:00 - 12:00 uur
Museumpark 40, Hogeschool Rotterdam
Aanmelden / Meer informatie: l.p.meijers@hr.nl 

 

9 juli 2015

UITNODIGING | Huiskamers in Rotterdam

De WMO-werkplaats Rotterdam organiseert op 9 juli een bijeenkomst over huiskamers in Rotterdam. De afgelopen maanden heeft de WMO-werkplaats bijzondere ontmoetingsplekken in de stad onderzocht. Op basis van deze bevindingen is een notitie geschreven. Deze bijeenkomst biedt de ruimte om met de geformuleerde waarden en dilemma’s aan de slag te gaan.

Programma
De bijeenkomst zal starten met een korte toelichting op de notitie door de onderzoekers Fred Sepp en David ter Avest. Vervolgens wordt er ruimte geboden voor het perspectief van de aanwezige ontmoetingsplekken op de ontwikkelingen in het welzijnsbeleid. Aansluitend zal in een eerste ronde de geformuleerde waarden en dilemma’s worden verkent en verdiept. Na de pauze volgt de tweede ronde en een afsluitend plenair gesprek.

De nieuwe welzijnsnota van de gemeente Rotterdam is hier te vinden: en een overzicht van de reeds voorgestelde Huizen van de Wijk vindt u hier.

Tijd en plaats
De bijeenkomst zal op 9 juli worden gehouden van 15.00 tot 17.00 uur. Vanaf 14.30 staat de deur open. De locatie is de Hogeschool Inholland Rotterdam op de Posthumalaan 90.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via: michelle.bax@inholland.nl. Bent u van plan met meer mensen te komen, vermeldt de grootte van het gezelschap er dan even bij. Inhoudelijke vragen graag naar david.avest@inholland.nl.

 

16 april 2015

Uitnodiging discussiebijeenkomst - Religieus geïnspireerde praktijken

De WMO-werkplaats Rotterdam organiseert op donderdag 16 april een bijeenkomst over het onderzoek dat David ter Avest en Peter van Voorst deden naar aard, doel, werking en betekenis van religieus geïnspireerde praktijken, in hun relatie tot de huidige ontwikkeling van het sociale domein en de bijbehorende professies. Het voorliggende praktijkvoorbeeld in het rapport waar in deze bijeenkomst over wordt gesproken is de stichting House of Hope in Rotterdam Zuid.

Programma
De bijeenkomst zal starten met een korte toelichting op het onderzoeksrapport door David ter Avest. Maarten Davelaar geeft vervolgens een toelichting op zijn onderzoek naar religieus geïnspireerde initiatieven in Rotterdam in het kader van het Europese onderzoeksproject FACIT.
Daarna zullen achtereenvolgens drie koppels van sprekers kort (± 5 min.) iets zeggen over hun perspectief op religieus geïnspireerde praktijken in het sociale domein en de bijbehorende professies. De drie koppels worden gevormd uit (1) twee sprekers uit de groep bezoekers/vrijwilligers betrokken bij House of Hope, (2) twee sprekers uit de sfeer van bestuur en beleid en (3) twee professionals. Er zal in dit deel van het programma ruimte worden gegeven voor korte reacties uit het publiek.
Na een pauze die benut kan worden om met elkaar van gedachten te wisselen en vragen te formuleren over het zojuist gehoorde, volgt een gezamenlijk gesprek van de aanwezigen, ‘gestroomlijnd’ door een gespreksleider. Daarin kan worden voortgebouwd op de korte reacties die eerder naar voren kwamen. De sprekers uit het begin van het programma zullen daarbij als forum aanwezig zijn.

Tijd en plaats
De bijeenkomst zal op 16 april worden gehouden van: 15.00 tot 17.00 uur. De locatie is House of Hope - locatie Tarwewijk, Bas Jungeriusstraat 254b te Rotterdam.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het e-mailadres: f.post@hr.nl. Bent u van plan met meer mensen te komen, vermeldt de grootte van het gezelschap er dan even bij.

 

 

 

27 januari 2015

Uitnodiging voor discussiebijeenkomst - Nieuwe rublieke ruimtes

De WMO-werkplaats Rotterdam organiseert op dinsdag 27 januari een bijeenkomst over het onderzoek dat Els de Jong, Anne Kooiman en Jurriaan Omlo deden naar de functies van ‘nieuwe publieke ruimtes’ en de rol van de ‘nieuwe sociale professional’ daarin. Het voorliggende praktijkvoorbeeld in het deelrapport waar in deze bijeenkomst over wordt gesproken is de Buurtwinkel van Actiegroep het Oude Westen. 

Programma
De bijeenkomst zal starten met een korte samenvatting en uitleg van de inhoud van het onderzoek door Els de Jong en Anne Kooiman.
Daarna zullen achtereenvolgens drie koppels van sprekers kort (± 5 min.) iets zeggen over hun perspectief op nieuwe publieke ruimtes en de buurtwinkel. De drie koppels worden gevormd uit (1) twee sprekers uit de sfeer van bestuur en beleid, (2) twee sprekers afkomstig uit de groep bewoners die van de buurtwinkel gebruik maken en (3) twee sprekers die wijkprofessional zijn. Er zal in dit deel van het programma tussen de verhalen van de sprekerskoppels ruimte worden gegeven voor korte reacties uit het publiek.
Na een pauze, die benut kan worden om met elkaar van gedachten te wisselen en vragen te formuleren over het zojuist gehoorde, volgt een gezamenlijk gesprek van de aanwezigen onder leiding van een voorzitter. Daarbij kan eventueel worden voortgebouwd op de korte reacties die eerder naar voren kwamen. De sprekers uit het begin van het programma zullen daarbij als forum aanwezig zijn. 

Tijd en plaats
De bijeenkomst zal op dinsdag 27 januari worden gehouden van 15.00 tot 17.00 uur.
De locatie is de Grote Zaal van de buurtwinkel van Actiegroep het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3, 3014 RA Rotterdam.

Opgeven bij   
U kunt zich voor het bijwonen van de bijeenkomst in schrijven op e-mailadres: f.post@hr.nl. Bent u van plan met meer mensen te komen, vermeldt de grootte van het gezelschap er dan even bij,

 

 

 

17 februari 2015

Uitnodiging voor bijeenkomst over onderzoek en onderwijs in en over sociaal werk

Op dinsdag 17 februari zal een workshop worden gehouden over de aard, de ethiek en de plaats van onderzoek in sociaal werk en de opleidingen daartoe. Het zal daarbij ook nadrukkelijk gaan om de relatie tussen werk, opleiding en onderzoek.
Deze workshop is bestemd voor docenten van cluster Social Work van Hogeschool Inholland en van het ISO van Hogeschool Rotterdam.
Ook nodigen we onze collega’s van cluster Social Work en ISO uit om studenten die bezig zijn met en/of  geïnteresseerd zijn in onderzoek dat raakvlakken heeft met het onderwerp van de workshop te stimuleren om aanwezig te zijn.

Programma
- Inleiding Harry Kunneman
- Plenair gesprek
- In tweetallen reflecteren over en beantwoorden van een specifieke vraag
- Plenaire terugkoppeling
- Afsluiting

Tijd en plaats
De workshop zal op dinsdag 17 februari worden gehouden van 14.30 tot 17.00 uur.
De locatie is de Symposiumzaal van de locatie museumpark van Hogeschool Rotterdam.
Lokaalnummer: MP.H01.093

Opgeven bij 
Je kunt jezelf of studenten voor de workshop inschrijven bij Michelle Bax michelle.bax@inholland.nl

 

 

 

 

26 februari 2015

Uitnodiging voor discussiebijeenkomst - Activering sociale netwerken

Het Wmo-beleid van de gemeente Rotterdam zet in op sociale activering. Mensen met een goed sociaal netwerk zijn immers in staat om zonder professionele hulp hun problemen op te lossen. Daarmee beantwoordt sociale activering aan de doelstellingen van de Wmo. Bovendien houden mensen met een sterk sociaal netwerk de regie beter in eigen hand. De vraag is of sociale activering altijd realistisch is en hoever je kunt gaan in het activeren van sociale netwerken. Tijdens deze bijeenkomst wordt gediscussieerd over de vraag onder welke voorwaarden het activeren van sociale netwerken realistisch is? Hebben professionals daarbij behoefte aan extra handvatten om netwerken te kunnen activeren? Zouden professionals willen meten in hoeverre netwerkactivering gelukt is? Welke benadering is geschikt voor sociale activering? Welke betekenis wordt gegeven aan termen als zelfredzaamheid en empowerment?

In het kader van de WMO-werkplaats Rotterdam onderzocht Marion Matthijsen de activering van sociale netwerken. Zij richtte zich op de outreachende aanpak van Maatschappelijke Dienstverlening Alexander. Na een korte inleiding op de resultaten van haar onderzoek en de vragen die deze oproepen zal onder leiding van Richard de Brabander gesproken worden met Diane KuikWijkcoach Pendrecht – Heijplaat, Johanneke Kamp medewerker maatschappelijke dienstverlening, Nelly Labrie, manager maatschappelijk werk en Bart Starreveld, kerkelijk werker Prins Alexander.

Dag en tijd:         Donderdag 26 februari van 15.00 – 17.00
Plaats:                Open Hof, Hesseplaats 441, Rotterdam
Opgeven bij:       Michelle Bax michelle.bax@inholland.nl

 >>> Ouder

 

 

Agenda

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact