Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

   

Agenda

26 oktober 2017

WERKCONFERENTIE | Doe, leer en inspireer 

Doen, leren en inspireren om zo meer te betekenen voor bewoners en wijken. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid nodigt je, samen met andere professionals, beleidsmakers, docenten, studenten en vertegenwoordigers van bewoners uit op donderdagmiddag 26 oktober.

Deze werkconferentie heeft een interactief programma met workshops en buurtsafari’s waar jij verder mee komt, zoals:

  • Opbrengsten werkplaats en nieuwe werkteams
  • Komt een wijkteam toe aan outreachend werken?
  • Bende van ellende: in gesprek met ervaringsdeskundigen
  • Samenspel formeel en informeel is een vak apart
  •  Maatwerk voor tieners in gezinnen met schulden
    En nog veel meer...

Praktische informatie

Werkconferentie 'Doe, leer en inspireer!' donderdag 26 oktober 2017
Inloop: vanaf 12.30 uur m.m.v. De Buurtvrouw
Programma: 13.00 tot 17.00 uur. Vanaf 17.00 uur netwerkborrel.
Waar: Theater aan de Schie, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam

UITNODIGING en aanmelden:

5 oktober 2017 

TOWNHALL | Vrijwilligers en de tegenprestatie 

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenleving. Zij zijn de smeerolie waardoor de voetbalvereniging draait, de boodschappen van de zieke buurvrouw worden gehaald en nieuwkomers taallessen krijgen.
In Rotterdam bestaat ook de ‘tegenprestatie’: voor het ontvangen van een uitkering moet je een tegenprestatie leveren. Vaak in de vorm van vrijwilligerswerk.
Zorgt de tegenprestatie ervoor dat iedereen meer meedoet? En wat zijn de gevolgen voor ’normaal’ vrijwilligerswerk? Tijdens de townhall meeting bespreken we wat er goed gaat en wat er beter kan.
Praat mee!

Praktische informatie
Datum: donderdag 5 oktober 2017
Tijdstip: De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigt om 21.30 uur met een borrel.
Locatie: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, Rotterdam.

UITNODIGING en aanmelden 

 

2 oktober 2017

KENNISCAFE | 

Hebben wij voldoende zicht op de drie decentralisaties binnen het sociaal domein? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we elkaar op de hoogte houden via de Werkplaats Sociaal Domein? Als Werkplaats en als Hogescholen organiseren we diverse kenniscafés over onder andere drie decentralisaties; Jeugdwet, Participatiewet en Wmo. Deze editie gaat over beleidsontwikkeling in het sociale domein.
Rotterdam heeft inmiddels enkele jaren ervaring met wijkteams, met de decentralisatie van zorg en welzijn en met de veranderende rol van professionals uit beleid en praktijk. Hoe kijkt de gemeente Rotterdam terug op deze periode? Hoe zijn de inzichten en ervaringen die zijn opgedaan verwerkt in (bijgesteld) beleid en aanbestedingen? Welke uitdagingen en kennisvragen zijn er voor de komende jaren?

Programma

Onno de Zwart (Directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp) van de gemeente Rotterdam gaat in op dergelijke vragen en licht de actuele praktijk toe. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen en gaan we met elkaar in gesprek over eigen ervaringen met dit thema. Waar loop jij als betrokken professional tegenaan? Hoe kijk jij terug op de ontwikkelingen in het sociaal domein en waar zie jij kansen voor verbinding van praktijk, beleid en gezamenlijke kennisontwikkeling?

Voor wie?

Betrokken professionals; jobcoaches, wijkteammedewerkers, hbo-docenten sociaal werk, beleidsambtenaren, medewerkers van het sociaal domein c.q. werk en inkomen van gemeenten, bedrijven en inwoners van de stad.

Praktische informatie 
Datum: maandag 2 oktober 2017 
Tijdstip: Inloop vanaf 14.45 uur, start 15.00 uur. Einde 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, Symposiumzaal, Museumpark 40, 3015 CX Rotterdam

UITNODIGING en aanmelden

 

21 september 2017

KICK-OFF | Werkteams jaar 2

Het tweede jaar van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid gaat van start met een bijeenkomst voor deelnemers aan en geïnteresseerden  in de werkteams 2017-2018. De bijeenkomst vormt de aftrap van het nieuwe jaar.

Praktische informatie 
Datum: donderdag 21 september 2017
Tijdstip: Inloop vanaf 14.00 uur, start 14.30 uur. Einde 17.00 
Locatie: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90, Rotterdam

 

29 mei 2017

KENNISCAFE | Thema Arbeidsparticipatie in het sociale domein

Voor kwetsbare burgers komen sociale problemen zelden alleen. Werkloosheid, schulden, gezinsproblemen, gezondheid en sociaal isolement kunnen een kluwen vormen waarin oorzaak en gevolg niet goed te onderscheiden zijn. Een van motieven voor de decentralisatie van sociaal beleid was om voor deze groepen integrale, op de lokale maat toegesneden dienstverlening te gaan organiseren die de hokjes van ‘Participatiewet’, ‘WMO’ en ‘Jeugdwet’ zou gaan overstijgen. 

Programma
Paul van der Aa, lector Inclusieve arbeid en kwetsbare burgers, licht de actuele discussie rondom dit vraagstuk toe. 
Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over eigen ervaringen met dit thema. Waar loop jij als betrokken professional tegenaan? In dit kenniscafé bespreken we hoe er meer aandacht voor arbeidsparticipatie binnen het brede sociale domein kan ontstaan.

Praktische informatie 
Datum: maandag 29 mei 2017 
Tijdstip: Inloop vanaf 14.45 uur, start 15.00 uur. Einde 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark 40, symposiumzaal 1e etage. 

UITNODIGING en aanmelden

 

11 mei 2017

KENNISBIJEENKOMST | Vrienden van het wijkteam - Gebundelde krachten in de eerste lijn

De gemeente Vlaardingen en Stichting Minters zijn aan zet voor alweer de derde uitwisselingsbijeenkomst van de werkgroep Doorontwikkeling wijkteams. Centraal staat het thema samenwerken in de eerste lijn met het medisch domein. Hoe zorg je voor goed contact met huisartsen? Met de POH GGZ? Met verpleegkundigen? Een intensieve ochtend waarna iedereen vertrekt met een voorraad do’s en don’ts en praktische handvatten voor de eigen praktijk.

Voor wie? 

Wij nodigen alle partijen die betrokken zijn bij de samenwerking in de eerste lijn van harte uit deel te nemen aan wat belooft een leerzame ochtend te worden: in de eerste plaats natuurlijk medewerkers van de wijkteams en de gemeenten, maar ook de medische professionals zijn van harte welkom. 

Praktische informatie 
Datum: Donderdag 11 mei 2017 
Tijdstip: Inloop vanaf 09:00 uur, start 09.30 uur. Einde 12:00 uur met lunch tot uiterlijk 12.30 uur
Locatie: Minters, Burgemeester van Lierplein 51, Vlaardingen (naast station Vlaardingen Oost)

De bijeenkomst is afgelast. Binnenkort volgt voor aanmelders en geïnteresseerden een aangepast programma, dat zich eveneens zal richten op de aansluiting van het medisch domein, zodat de ontwikkeling van praktijkkennis rondom dit thema naar behoefte voortgezet kan worden. Voor vragen of opmerkingen over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met Elizabeth van Twist. 

 

4 mei 2017

DIALOOGSESSIE | Wat verstaan we onder vitaliteit, veerkracht en positieve gezondheid in het kader van interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn

Mede door de grote decentralisaties in het sociaal domein is de samenwerking tussen disciplines toegenomen, bijvoorbeeld in sociale wijkteams waarin sociaal werkers en gezondheidswerkers samen optrekken. Bij interprofessionele samenwerking blijkt het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en het hanteren van gemeenschappelijke concepten van belang. Lectoraten spelen daar een constructieve rol bij, bijvoorbeeld in kennisateliers of werkplaatsen sociaal domein. Lectoraten willen immers onderzoek, onderwijs, beleid en beroepspraktijk met elkaar verbinden.

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de open en onderzoekende dialoog tussen professionals uit zorg en welzijn en andere disciplines. We willen daarbij bijvoorbeeld verkennen in hoeverre begrippen als positieve gezondheid, vitaliteit en veerkracht bruikbaar en betekenisvol zijn voor interprofessionele samenwerking in zorg en welzijn

Praktische informatie

Datum: Donderdag 4 mei 2017
Tijdstip: 14.00-16.30 uur gevolgd door een borrel
Locatie: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90, Rotterdam

UITNODIGING en aanmelden

   

10 april 2017

TRAINING | Het waarachtige verhaal

De training is een initiatief van de Brede Raad 010, de Werkplaats Sociaal Domein en het OBI, de onderzoeksafdeling van gemeente Rotterdam. De training is de opmaat voor de serie interviews om  “waarachtige” verhalen op te halen bij inwoners van Rotterdam. Met deze verhalen wil de Brede Raad 010 haar adviezen illustreren en verduidelijken.De training biedt praktische handvatten. Thema’s als aandachtig luisteren, basisvaardigheden gesprekstechnieken en interviewtechnieken komen aan bod. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende mogelijkheid om actief aan de gang te gaan. 

Praktische informatie 
Datum:    maandag 10 april 2017
Tijdstip:   13.30- 17.00
Locatie:   Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90 te Rotterdam

 

3 april 2017

KENNISBIJEENKOMST | Thema Jeugd (Jeugdwet & Jeugdrecht)

Hebben wij voldoende zicht op de drie decentralisaties binnen het sociaal domein? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we elkaar op de hoogte houden via de Werkplaats Sociaal Domein? Als Werkplaats en als Hogescholen organiseren we diverse kennisbijeenkomsten over onder andere de decentralisaties.

We beginnen met het onderdeel Jeugd (Jeugdwet en Jeugdrecht). Dit wordt verzorgd door Jorn Woudstra, docent bij de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en HBO rechten van Hogeschool Inholland.
Tijdens de bijeenkomst maak je nader kennis met de jeugdwet / het jeugdrecht en de werking ervan in de praktijk. Daarbij gaan we in dialoog over het belang van het thema voor burgers, praktijk, beleid en onderwijs.

Praktische informatie
Datum: maandag 3 april 2017
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Inholland Rotterdam
Adres: Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
Zaal: 0.326

UITNODIGING en aanmelden

 

21 maart 2017

FOCUSDAG ROTTERDAM  | Professionals in verbinding!

Op dinsdag 21 maart vindt de vijfde Focusdag voor jeugdprofessionals van de gemeente Rotterdam plaats. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid geeft diverse workshops waarbij ervaringen uit de praktijk worden gepresenteerd.

De gemeente Rotterdam organiseert voor de vijfde keer op rij de Focusdag. Een dag voor en met medewerkers van zorg-, welzijns- en jeugdhulpinstellingen. Deze keer worden mooie voorbeelden van samenwerking uit de praktijk getoond.

Voor wie?
Inspiratie- en scholingsdagen voor professionals in Rotterdam

Meer informatie

 

 

7 maart 2017

NETWERKBIJEENKOMST 

In de regio Zuid-Holland Zuid is de Werkplaats Sociaal Domein op stoom aan het raken. De twee werkgroepen zijn aan de slag. Er worden focusgroepen georganiseerd en uitwisselingen gehouden voor en tussen wijkteams. We worden steeds actiever. We gaan de uitdaging aan hoe zoveel mogelijk verschillende perspectieven te verenigen rondom vraagstukken en ontwikkelingen in het sociaal domein. Graag horen we ook perspectief vanuit andere expertise.

In de werkplaats werken reeds twee hogescholen, zeven gemeenten en enkele zorg- en welzijnspartijen samen. Parallel hieraan gaan we continu het gesprek aan met ons groeiende netwerk. Om deze reden organiseren we op dinsdag 7 maart een netwerkbijeenkomst. In deze bijeenkomst zullen we op informele wijze met elkaar kennis maken, ervaringen delen en samen leervragen rondom de centrale thema’s verkennen. De thema's die dit jaar centraal staan zijn: 'doorontwikkeling sociale wijkteams' en 'samenwerking formeel - informeel’. Het idee is om in het najaar een vervolgbijeenkomst te organiseren.

Voor wie?
Mensen uit het onderwijs, het medisch domein en de jeugd- en ouderenzorg.

 

20 februari 2017

UITWISSELING | ‘Hoe groots klein kan zijn'

Elkaar ontmoeten is het allerbelangrijkst. Dat werd in de eerste uitwisselingsbijeenkomst van 23 januari j.l. in Rotterdam bevestigd door aanwezigen. Professionals in (sociale en jeugd) wijkteams, betrokken beleidsambtenaren en burgers blijven met elkaar in gesprek tijdens de volgende ontmoeting in Schiedam.

We kijken mee in Schiedam en ontdekken wat we van elkaar kunnen leren over: ‘Waar ligt de kracht van preventie? Hoe kan er vraaggericht gewerkt worden met burgers, vrijwillige hulp- of welzijnsorganisaties? Zijn er collectieve oplossingen mogelijk voor individuele vragen die bij wijkteams terecht komen?

 

23 januari 2017

UITWISSELING | Het best bewaarde geheim van (sociale) wijkteams

De ruimte die je als professional ervaart, de samenwerking met de ander waarvan (meer) zelfregie en zelfsturing en waarmee een gelijkwaardiger verhouding verwacht wordt. Deze en andere onderwerpen staan centraal om een stap verder te komen met de doorontwikkeling van (sociale) wijkteams en de invulling in de praktijk.
Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid leert van en met elkaar door ervaringen en praktijkkennis te delen tussen professionals in (sociale en jeugd) wijkteams en betrokken beleidsambtenaren. Samen met genodigden ontdekken we wat het best bewaarde geheim is en welke beloften van de decentralisaties wij al waar hebben kunnen maken. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden via de website gedeeld. 

Werkgroep 1 Doorontwikkeling sociale wijkteams bestaat uit jeugd- en wijkteammedewerkers, wijkteamleiders, managers van maatschappelijke organisaties en betrokken beleidsambtenaren binnen het sociale domein van de BAR-organisatie, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.Deze werkgroep nodigt betrokkenen en geïnteresseerden in 2017 meerdere keren uit om van en met elkaar te leren bij de doorontwikkeling van sociale wijkteams.

 

Agenda

In samenwerking met:
Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

In samenwerking met:
Volg de werkplaats

Voor het meest actuele nieuws via Twitter
of meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Contactgegevens

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Kamer MP.L03.105

T: 010 794 5676
E: info@werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Routebeschrijving
Contact